Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΠΛΟΥΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΘΗΣΑΥΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΑΣ


ΤΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ
ΤαΧρυσά Έπη αποτελούνμια συλλογή 71 στίχων,στους οποίους περικλείεται  όλη η διδασκαλία του Πυθαγόρα και, γενικότερα, ηφιλοσοφία των Πυθαγορείων. Ο θεματικός πυρήνας των στίχων αυτών είναι η προτροπή προς τον άνθρωπο για τήρηση  του Μέτρου και του Αγαθού/της Αρετής σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του,και σε σωματικό και σε πνευματικό επίπεδο,ώστε να επιτύχει έναν ευδαίμονα βίον και τελικά, μετά θάνατον, την διαίωση/αθανασία της ψυχής. Με λίγα λόγια ,για τους Πυθαγόρειους όταν κάποιος κατορθώσει να αποκτήσει τη βαθιά γνώση,η ηθική και η μεταφυσική γίνονται ένα.
Αν και είναι άγνωστο το ποιος έγραψε τα Χρυσά Έπη, είναι δεδομένο ότι αυτός δεν ήταν ο Πυθαγόρας,καθώς ο ίδιος δεν είχε αφήσει κανένα δικό τουγραπτό κείμενο, Εικάζεται ότι έχουν συντεθεί από Νεο-πυθαγορείους. Αυτό πίστευαν και οι ίδιοι οι συνεχιστές της Σχολής , από τον Ιάμβλιχο μέχρι και τον Πρόκλο,αλλά και μελετητές της, όπως ο Άγιος Γρηγόριοςο Ναζιανζηνός. 
Σύμφωνα με τον Ιεροκλή, έναν εκ των Πυθαγόρειων φιλοσόφων,ο χαρακτηρισμός "ΧΡΥΣΑ " δόθηκε για να τονιστεί το γεγονός ότι αυτοί οι 71 στίχοι αποτελούν την πεμπτουσία του Πνεύματος της Σχολής των Πυθαγορείων.Κι αυτό διότι οχρυσός είναι ένα πεντακάθαρο μέταλλο και ανώτερο σε συγκριση με τα υπόλοιπα. 
1)ARXAIO KEIMENO
ΑΘΑΝΑΤΟΥΣ ΜΕΝ ΠΡΩΤΑ ΘΕΟΥΣ,ΝΟΜΩΙ ΩΣ ΔΙΑΚΕΙΝΤΑΙ,ΤΙΜΑ ΚΑΙ ΣΕΒΟΥ  ΟΡΚΟΝ,
ΕΠΕΙΘ'ΗΡΩΑΣ ΑΓΑΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΕ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΟΥΣ ΣΕΒΕ ΔΑΙΜΟΝΑΣ ΕΝΝΟΜΑ ΡΕΖΩΝ
ΣΟΥΣ ΤΕ ΓΟΝΕΙΣ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ Τ'ΑΓΧΙΣΤ'ΕΓΓΕΓΑΩΤΑΣ,ΤΩΝ Δ'ΑΛΛΩΝ ΑΡΕΤΗΙ
ΠΟΙΕΥΦΙΛΟΝ ΟΣΤΙΣ ΑΡΙΣΤΟΣ,ΠΡΑΕΣΙ Δ'ΕΙΚΕ ΛΟΓΟΙΣ'ΕΡΓΟΙΣΙ Τ'ΕΠΩΦΕΛΙΜΟΙΣΙ,
ΜΗΔ'ΕΧΘΑΙΡΕ ΦΙΛΟΝ ΣΟΝ ΑΜΑΡΤΑΔΟΣ ΕΙΝΕΚΑ ΜΙΚΡΗΣ ,ΟΦΡΑ ΔΥΝΗΙ,
ΔΥΝΑΜΙΣ ΓΑΡ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΓΓΥΘΙ ΝΑΙΕΙ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Πρώτα τους αθανάτους θεούς να τιμάς,όπως το διατάζει ονόμος,και να σέβεσαι τον όρκο.
Έπειτα να τιμάς τους λαμπρούς ήρωες και τους θεούς του Αδη,ακολουθώντας τα νόνιμα,
και να τιμάς επίσης τους γονείς και τους συγγενείς.
Από τους άλλους κάνε φίλο σου αυτόν που είναι άριστος,υπερέχοντας στην αρετή.
Να χρησιμοποιείς λόγια μετρημένα και να κάνεις ωφέλιμες πράξεις
και να μην εχθρεύεσαι το φίλο σου λόγω ενός μικρού σφάλματος όσο δύνασαι
Διότι η δύναμηβρίσκεται κοντά στην ανάγκη (διότι και ο ισχυρός μπορεί να βρεθεί σε ανάγκη).   


2)AΡΧΑΙΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΑΥΤΑ ΜΕΝ  ΟΥΤΩΣ  ΙΣΘΙ,ΚΡΑΤΕΙΝ Δ'ΕΙΘΙΖΕΟ ΤΩΝΔΕ,ΓΑΣΤΡΟΣ ΜΕΝ ΠΡΏΤΙΣΤΑ ΚΑΙ 
ΥΠΝΟΥ,ΛΑΓΝΕΙΗΣ ΤΕ ΚΑΙ ΘΥΜΟΥ,ΠΡΗΞΗΙΣ Δ'ΑΙΣΧΡΟΝ ΠΟΤΕ ΜΗΤΕ
ΜΕΤΆΛΛΟΥ ΜΗΤ'ΙΔΙΉΙ, ΠΑΝΤΩΝ ΔΕ ΜΑΛΙΣΤ'ΑΙΣΧΥΝΕΟ ΣΑΥΤΟΝ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Έτσι,λοιπόν γνώριζε αυτά,ενώ συνήθιζε να  ελέγχεις τα παρακάτω:¨Πρώτα την κοιλιά και τον 
ύπνο,τη λαγνεία, αλλά και το θυμό.Ποτέ να μην κάνεις κάτι αισχρό,ούτε μαζί με άλλους
ούτε μονος σου.Περισσότερο απ'όλους,δε,να σέβεσαι τον εαυτό σου.
 3) ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΙΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΑΣΚΕΙΝ ΕΡΓΩ ΤΕ ΛΟΓΩ ΤΕ ,ΜΗΔ'ΑΛΟΓΙΣΤΩΣ ΣΑΥΤΟΝ ΕΧΕΙΝ
ΠΕΡΙ ΜΗΔΕΝ ΕΘΙΖΕ ,ΑΛΛΑ ΓΝΩΘΙ ΜΕΝ,ΩΣ ΘΑΝΕΕΙΝ ΠΕΠΡΩΤΑΙ ΑΠΑΣΙΝ,
ΧΡΗΜΑΤΑ Δ'ΑΛΛΟΤΕ  ΜΕΝ ΚΤΑΣΘΑΙ ΦΙΛΕΙ , ΑΛΛΟΤ'ΟΛΕΣΘΑΙ.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ακόμα ,συνηθιζε να ασκείς τη δικαιοσύνη και με έργα και με λόγια,ενώ σε καμιά περίσταση
να μη φέρεσαι αλόγιστα.Αλλά να γνωρίζεις ότι το πεπρωμένο  όλων  είναι κάποτε να πεθάνουν ,
τα δε αγαθά άλλοτε αποκτώνται και άλλοτε χάνονται.
4)ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΟΣΣΑ ΔΕ ΔΑΙΜΟΝΙΑΙΣΙ ΤΥΧΑΙΣ ΒΡΟΤΟΙ ΑΛΓ'ΕΧΟΥΣΙΝ,ΗΝ ΑΝ ΜΟΙΡΑΝ ΕΧΗΙΣ,
ΤΑΥΤΗΝ ΦΕΡΕ ΜΗΔ'ΑΓΑΝΑΚΤΕΙ,ΙΑΣΘΑΙ ΔΕ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΘ'ΟΣΟΝ ΔΥΝΗΙ,
ΩΔΕ ΔΕ ΦΡΑΖΕΥ,ΟΥ ΠΑΝΥ ΤΟΙΣ ΑΓΑΘΟΙΣ ΤΟΥΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΟΙΡΑ ΔΙΔΩΣΙΝ.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Όσες δε κακοτυχίες συμβαίνουν στους ανθρώπους,προερχόμενες από τους θεούς ,να τις υπομένεις,
όποια κι αν είναι η μοίρα σου να την δέχεσαι χωρίς να αγανακτείς,αλλά ναθεραπεύεις
όσες είναι δυνατόν. Να λες, δε, αυτό:΄δεν δίνει, βέβαια, η μοίρα
πολλές από τις κακοτυχίες στους αγαθούς.
5)ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΟΛΛΟΙ Δ'ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙ ΛΟΓΟΙ ΔΕΙΛΟΙ ΤΕ ΚΑΙ ΕΣΘΛΟΙ ΤΕ ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΥΣ,'
ΩΝ ΜΗΤ'ΕΚΠΛΗΣΣΕΟ ΜΗΤ'ΑΡ 'ΕΑΣΗΙΣ ΕΙΡΓΕΣΘΑΙ  ΣΑΥΤΟΝ,
ΨΕΥΔΟΣ Δ'ΗΝ ΠΕΡ ΤΙ ΛΕΓΗΤΑΙ,ΠΡΑΩΣ ΕΙΧ',Ο ΔΕ ΤΟΙ ΕΡΕΩ,ΕΠΙ ΠΑΝΤΙ ΤΕΛΕΙΣΘΩ,
ΜΗΔΕΙΣ ΜΗΤΕΛΟΓΩΙ ΣΕ ΠΑΡΕΙΠΗΙ ΜΗΤΕ ΤΙ ΕΡΓΩΙ
ΠΡΗΞΑΙΜΗΔ'ΕΙΠΕΙΝ,Ο  ΤΙ  ΤΟΙ ΜΗ ΒΕΛΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙΝ.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Πολλά λόγια λέγονται από τους ανθρώπους ,άλλα καλά και άλλα κακά,ούτε να σε εκπλήσσουν
ούτε να τα απορρίπτεις αλόγιστα.Αν λέγεται κάποιο ψεύδος,να το ακούς με πραότητα.
Αυτό δε που σου λέω  να το εφαρμόζεις σε καθε περίπτωση:΄Κανένας δεν πρέπει
να σε πείσει ,ούτε με λόγια ούτε με έργα,είτε να πράξεις ειτε να πεις ,οτιδήποτε δεν είναι άριστο.
6)ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΒΟΥΛΕΥΟΥ ΔΕ ΠΡΟ ΕΡΓΟΥ,ΟΠΩΣ ΜΗ ΜΩΡΑ ΠΕΛΗΤΑΙ,ΔΕΙΛΟΥ ΤΟΙ ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΤΕ
ΛΕΓΕΙΝ Τ'ΑΝΟΗΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΔΡΟΣ,ΑΛΛΑ ΤΑΔ'ΕΚΤΕΛΕΕΙΝ,Α ΣΕ ΜΗ ΜΕΤΕΠΕΙΤ',
ΑΝΙΗΣΕΙ.ΠΡΑΣΣΕ ΔΕ ΜΗΔΕ ΕΝ ΩΝ ΜΗ ΕΠΙΣΤΑΣΑΙ,
ΑΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΕΥ ΟΣΣΑ ΧΡΕΩΝ ,ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΟΤΑΤΟΝ ΒΙΟΝ ΔΙΑΞΕΙΣ.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Να σκέφτεσαι, δε ,πριν πράξεις,ώστε να μην συμπεριφερθείς γελοία. Είναι χαρακτηριστικό
ποταπού ανθρώπου να πράττει και να μιλάει ανόητα. Αλλά να πράττει εκείνα 
που δεν θα σε φέρουν αργότερα σε δύσκολη θέση.Να μην πράττεις τίποτα από εκείνα 
που δεν γνωρίζεις,αλλά να διδάσκεσαι όσα έχεις καθήκον να γνωρίζεις και 
έτσι θα  ζήσεις έναν ευτυχισμένο βίο.
7)ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΟΥ Δ'ΥΓΙΕΙΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΣΩΜ'ΑΜΕΛΕΙΑΝ ΕΧΕΙΝ ΧΡΗ,ΑΛΛΑ ΠΟΤΟΥ ΤΕ ΜΕΤΡΟΝ ΚΑΙ 
ΣΙΤΟΥΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΕ ΠΟΙΕΙΣΘΑΙ,ΜΕΤΡΟΝ ΔΕ ΛΕΓΩ ΤΟΔ',Ο ΜΗ Σ'ΑΝΙΗΣΕΙ.
ΕΙΘΙΖΟΥ ΔΕ ΔΙΑΙΤΑΝ ΕΧΕΙΝ ΚΑΘΑΡΕΙΟΝ,ΑΘΡΥΠΟΝ ΚΑΙ ΠΕΦΥΛΑΞΟ ΤΟΙΑΥΤΑ ΠΟΙΕΙΝ,
ΟΠΟΣΑ ΦΘΟΝΟΝ ΙΣΧΕΙ,ΜΗ ΔΑΠΑΝΑΝ ΠΑΡΑ ΚΑΙΡΟΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΩΝ ΑΔΑΗΜΩΝ
ΜΗΔ'ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΙΣΘΙ,ΜΕΤΡΟΝ Δ'ΕΠΙ ΠΑΣΙΝ ΑΡΙΣΤΟΝ,ΠΡΑΣΣΕ  ΔΕ ΤΑΥΘ',
Α ΣΕ ΜΗ ΒΛΑΨΕΙ,ΛΟΓΙΣΑΙ ΔΕ ΠΡΟ ΕΡΓΟΥ.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ούτε πρέπει να παραμελείς την υγεία του σώματος ,αλλά και να πίνεις ,και να τρώς
,και να γυμνάζεσαι με μέτρο.Λέγοντας "μέτρο",εννοώ εκείνο που δε θα σε κάνει να αισθανθείς
άσχημα.Συνήθιζε να έχεις έναν καθαρό και μη έκφυλο τρόπο ζωής και απόφυγε τις πράξεις
εκείνες που προκαλούν φθόνο.Μην κάνεις άσκοπες σπατάλες,σαν να είσαι κάποιος
που δε γνωρίζει  το καλό ,ούτε να είσαι φιλάργυρος.Η τήρηση του μέτρου στα πάντα είναι το  άριστον.Να πράττεις εκείνα που δε θα σε βλάψουν και να σκέφτεσαι πριν ενεργήσεις.
8)ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΜΗ Δ'ΥΠΝΟΝ ΜΑΛΑΚΟΙΣΙΝ ΕΠ'ΟΜΜΑΣΙ ΠΡΟΣΔΕΞΑΣΘΑΙ,ΠΡΙΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΙΝΩΝ  ΕΡΓΩΝ
ΤΡΙΣ ΕΚΑΣΤΟΝ ΕΠΕΛΘΕΙΝ,"ΠΗ ΠΑΡΕΒΗΝ;΄ΤΙ Δ'ΕΡΕΞΑ;΄ΤΙ ΜΟΙ ΔΕΟΝ ΟΥΚ ΕΤΕΛΕΣΘΗ;΄"
ΑΡΞΑΜΕΝΟΣ Δ'ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΥ  ΕΠΕΞΙΘΙ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΔΕΙΛΑ ΜΕΝ ΕΚΠΡΗΞΑΣ
ΕΠΙΠΛΗΣΣΕΟ,ΧΡΗΣΤΑ ΔΕ ΤΕΡΠΕΥ.ΤΑΥΤΑ ΠΟΝΕΙ,ΤΑΥΤ'ΕΚΜΕΛΕΤΑ ΤΟΥΤΩΝ ΧΡΗ ΕΡΑΝ ΣΕ.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ούτε να δέχεσαι τον ύπνο στα μαλακά σου βλέφαρα,πριν εξετάσεις τρεις φορές κάθε ένα
από τα έργα εκείνης της ημέρας:΄"Τί έχω παραβεί;΄Τί έπραξα;΄Τί δεν έκανα ,το οποίο έπρεπε 
να κάνω;΄".Αρχίζοντας από το πρώτο ,να τα εξετάσεις όλα και έπειτα να επιπλήξεις τον εαυτόν σου
για όσα κακά έπραξες και να ευχαριστηθείς με τα καλά.Αυτά να επεξεργαστείς,
αυτά να μελετήσεις,αυτά πρέπει να αγαπήσεις.
9) ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΑΥΤΑ ΣΕ ΤΗΣ ΘΕΙΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΕΙΣ ΙΧΝΙΑ ΘΗΣΕΙ  ΝΑΙ ΜΑ  ΤΟΝ ΑΜΕΤΕΡΑΙ  ΨΥΧΑΙ
ΠΑΡΑΔΟΝΤΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΝ,ΠΑΓΑΝ ΑΕΝΑΟΥ ΦΥΣΕΩΣ,ΑΛΛ'ΕΡΧΕΥ ΕΠ' ΕΡΓΟΝ  ΘΕΟΙΣΙΝ
ΕΠΕΥΞΑΜΕΝΟΣ ΤΕΛΕΣΑΙ, ΤΟΥΤΩΝ ΔΕ ΚΡΑΤΗΣΑΣ ΓΝΩΣΕΑΙ ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΤΕ ΘΕΩΝ
ΘΝΗΤΩΝ Τ' ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΥΣΤΑΣΙΝ, Η ΤΕ ΕΚΑΣΤΑ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ,Η ΤΕ ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Αυτά θα σε οδηγήσουν στα ίχνη της θείας Αρετής,ναι, μα το όνομα εκείνου που παρέδωσε
στην ψυχή μας  την τετρακτύν,την πηγή της αιώνιας φύσης. Αλλά ανάλαβε το έργο,
αφού προσευχηθείς για την επιτυχία του στους θεούς.Όταν δε γίνεις κύριος αυτών 
θα γνωρίσεις τη σύσταση και των αθανάτων θεών  και των θνητών ανθρώπων,
πως στο κάθε πράγμα διεισδύει και πώς διατηρείται.
10) ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΓΝΩΣΗΙ Δ',Η ΘΕΜΙΣ ΕΣΤΙ, ΦΥΣΙΝ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΟΣ ΟΜΟΙΗΝ,ΩΣΤΕ ΣΕ  ΜΗΤΕ 
ΑΕΛΠΤ'ΕΛΠΙΖΕΙΝ ΜΗΤΕ ΤΙ ΛΗΘΕΙΝ, ΓΝΩΣΗΙ ΔΆΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΠΗΜΑΤ'
ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΛΗΜΟΝΑΣ,ΟΙΤ'ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛΑΣ ΟΝΤΩΝ ΟΥΤ' ΕΣΟΡΩΣΙΝ ΟΥΤΕ ΚΛΥΟΥΣΙ,
ΛΥΣΙΝ ΔΕ ΚΑΚΩΝ  ΠΑΥΡΟΙ ΣΥΝΙΑΣΙΝ,ΤΟΙΗ ΜΟΙΡ'ΑΥΤΩΝ ΒΛΑΠΤΕΙ ΦΡΕΝΑΣ,
ΩΣ ΔΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΑΛΛΟΤ' ΕΠ' ΑΛΛΑ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΕΙΡΟΝΑ  ΠΗΜΑΤ' ΕΧΟΝΤΕΣ,
ΛΥΓΡΑ ΓΑΡ ΣΥΝΟΠΑΔΟΣ ΕΡΙΣ ΒΛΑΠΤΟΥΣΑ ΛΕΛΗΘΕΝ  ΣΥΜΦΥΤΟΣ,
ΗΝ ΟΥ ΔΕΙ  ΠΡΟΑΓΕΙΝ,ΕΙΚΟΝΤΑ ΔΕ ΦΕΥΓΕΙΝ, ΖΕΥ ΠΑΤΕΡ ,Η ΠΟΛΛΩΝ ΚΕ ΚΑΚΩΝ
ΛΥΣΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΑΣ ,ΕΙ  ΠΑΣΙΝ  ΔΕΙΞΑΙΣ,ΟΙΩΙ ΤΩΙ ΔΑΙΜΟΝΙ ΧΡΩΝΤΑΙ.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Και, όπως είναι δίκαιο,θα μάθεις ότι η φύση  είναι σε όλα όμοια,ώστε ούτε να ελπίζεις τα ανέλπιστα,
ούτε κάτι να σου ξεφεύγει.Και θα μάθεις ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι επέλεξαν τις δυστυχίες τους',
οι ταλαίπωροι,που ενώ τα αγαθά είναι κοντά τους,ούτε τα βλέπουν ,ούτε  τ'ακούνε.
Και λίγοι γνωρίζουν πώς να απαλλάσσονται από τα κακά.Τέτοια μοίρα ταράσσει τα  μυαλά τους,
όπως οι κύλινδροι που άλλοτε κυλάνε προς τα εδώ, άλλοτε προς τα εκεί,φέροντας άπειρες 
συμφορές .Διότι τους συνοδεύει συμφυτος και τους βλάπτει η ολέθρια Έριδα,  την οποίαν
δεν πρέπει να προάγουν, αλλά να αποφεύγουν υποχωρώντας . Δία Πατέρα ,θα μπορούσες 
να απαλλάξεις τους πάντες  από πολλά δεινά ,αν τους έδειχνες τι δαίμονα κρύβουν μέσα τους....
11) ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΛΛΑ ΣΥ ΘΑΡΣΕΙ,ΕΠΕΙ ΘΕΙΟΝ ΓΕΝΟΣ ΕΣΤΙ ΒΡΟΤΟΙΣΙΝ,ΟΙΣ ΙΕΡΑ ΠΡΟΦΕΡΟΥΣΑ ΦΥΣΙΣ
ΔΕΙΚΝΥΣΙΝ ΕΚΑΣΤΑ.ΩΝ ΕΙ ΣΟΙ ΤΙ ΜΕΤΕΣΤΙ ,ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΩΝ ΣΕ ΚΕΛΕΥΩ
ΕΞΑΚΕΣΑΣ ΨΥΧΗΝ ΔΕ ΠΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝΔΕ ΣΑΩΣΕΙΣ, ΑΛΛ' ΕΙΡΓΟΥ ΒΡΩΤΩΝ  ΩΝ 
ΕΙΠΟΜΕΝ ΕΝ ΤΕ ΚΑΘΑΡΜΟΙΣ ΕΝ ΤΕ ΛΥΣΕΙ ΨΥΧΗΣ ,ΚΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΖΕΥ ΕΚΑΣΤΑ 
ΗΝΙΟΧΟΝ ΓΝΩΜΗΝ ΣΤΗΣΑΣ ΚΑΘΥΠΕΡΘΕΝ  ΑΡΙΣΤΗΝ,ΗΝ Δ'ΑΠΟΛΕΙΨΑΣ  ΣΩΜΑ 
ΕΣ  ΑΙΘΕΡ'ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΕΛΘΗΙΣ,ΕΣΣΕΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΣ ,ΘΕΟΣ ΑΜΒΡΟΤΟΣ,ΟΥΚΕΤΙ ΘΝΗΤΟΣ.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Αλλά εσύ  έχε θαρρος , επειδή ειναι θείο το γένος των θνητών ,στους οποίους ηφύση  προσφέρει
και αποκαλύπτει καθετί ιερό. Αν εσύ μετέχεις σαυτά και τηρήσεις εκείνα που σε προτρέπω να κάνεις,
εξαγνίζοντας την ψυχή σου  θα τη  σώσεις από αυτούς τους πόνους.
Αλλά να απέχεις από τις τροφές,για τις οποίες είπαμε, και κατά τους καθαρμούς  και στην 
απελευθέρωση της ψυχής κρίνοντας ανάλογα, και πάνω απ'όλα ανάδειξε  ως  ηνίοχο την άριστη
γνώμη.Και  εγκαταλείποντας το σώμα σου ,θα έλθεις στον ελεύθερο αιθέρα.
Τότε θα είσαι αθάνατος, θεός  αφθαρτος ,και όχι πια θνητός.               
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου