Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015

Ο Ιπποκράτειος Όρκος--- αρχαίο κείμενο- -- -μετάφραση

Αρχαίο  κείμενο
Ομνύω Απόλλωνα ιητρόν και Ασκληπιόν και Υγείαν και Πανάκειαν και θεούς  πάντας τε και πάσας,
ίστρας ποιεύμεννος,επιτελέα ποιήσειν  κατά δύναμιν και κρίσιν εμήν όρκον τόνδε και συγγραφήν τήνδε.
Ηγήσεσθαι μεν  τον διδάξαντά με την τέχνην ταύτην ίσα γενέτησιν  εμοίσι, και βίου κοινώσεσθαι, και χρεών χρηίζοντι μετάδοσιν  ποιήσεσθαι, και γένος το εξ αυτού αδελφοίς  ίσον  επικρινέειν άρρεσι
και διδάξειν την τέχνην  ταύτην,ήν χρηίζωσι  μανθάνειν, άνευ μισθού και συγγραφής,παραγγελίης τε 
και ακροήσιος και της λοιπής απάσης  μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσεσθαι υιοίσι  τε  εμοίσι και τοίσι του εμέ διδάξαντος και μαθηταίσι  συγγεγραμμένοις τε και ορκισμένοις νόμω ιητρικώ, άλλω δε ουδενί.
Διαιτήμασί  τε χρήσομαι επ'ωφελείη καμνόντων κατά δύναμιν και κρίσιν εμήν, επί  δηλήσει δε και 
αδικίη είρξειν.
Ου δώσω δε ουδέν φάρμακον ουδενί αιτηθείς θανάσιμον  ουδέ  υφηγήσομαι συμβουλίην τοιήνδε ,
ομοίως δε ουδέ γυναικί πεσσόν φθόριον δώσω.Αγνώς δε και οσίως διατηρήσω  βίον τον εμόν 
και τέχνην την εμήν.
Ου τεμέω δε ουδέ μη λιθιώντας,εκχωρήσω δε εργάτησιν ανδράσι πρήξιος τήσδε.
Εξ οικίας δε οκόσας άν εσίω ,εσελεύσομαι επ'ωφελείη καμνόντων ,εκτός εών πάσης αδικίης εκουσίης κα φθορίης της τε άλλης και αφροδισίων έργων επί τε γυναικείων σωμάτων και ανδρείων 
ελευθέρων τε και δούλων.
Ά δ'άνεν θεραπείη ή ίδω ή ακούσω, ή και άνευ θεραπείης κατά βίον ανθρώπων,ά μή χρή ποτέ
εκλαλέεσθαι έξω,σιγήσομαι άρρητα ηγεύμενος είναι τα τοιαύτα.
Όρκον μεν ούν μοι τόνδε επιτελέα ποιέοντι και μή συγχέοντι είη επαύρασθαι και βίου και τέχνης
δοξαζομένω παρά πάσιν ανθρώποις ές τόν αεί χρόνον, παραβαίνοντα δεκαι επιορκέοντι ταναντία
τουτέων.
 Μετάφραση
Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον γιατρευτή και στον Ασκληπειό και στην Υγεία και στην  Πανάκεια
και σ'όλους τους θεούς και σ'όλες τις θεές,και μάρτυρες τους βάζω ,πώς θα εκτελέσω τον όρκο μου αυτόν κι αυτό μου το συμβόλαιο όσο οι δυνάμεις μου κι η κρίση μου το επιτρέπουν.
Θα τιμώ εκείνον που την τέχνη αυτή μου δίδαξε όσο και τους γονείς μου, στο βιός μου  θα τον 
κάνω κοινωνό,κι όταν βρεθεί σ'ανάγκη,απ'τα δικά μου θα του δίνω. Τους γιους του θα τους 
λογαριάζω αδελφούς μου και την τέχνη αυτή θα τους διδάξω-  -αν θέλουν νατη μάθουν--χωρίς 
μισθό και δίχως έγγραφο συμβόλαιο.Στις οδηγίες τις γραπτές ή στις προφορικές διδασκαλίες
και στις υπόλοιπες κάθε λογής καθοδηγήσεις δικαίωμα να έχουν θ'αφήσω μόνο τους δικούς μου γιούς,τους γιους του διδασκάλου μου,και μαθητές που με συμβόλαιο και όρκο-κατά το έθοςτων 
γιατρών-θα έχουν δεθεί μαζί μου. Άλλον κανέναν.
Συνταγές  θα δίνω ιατρικές που  θά'ναι-όσο από τη δύναμη και τη δική μου κρίση εξαρτάται-
μονο για το καλό του αρρώστου,και θα φυλάγομαι μη δώσω συνταγή για το κακό ή για να βλάψω.
Και να μου το ζητήσουν ,φάρμακο θανατηφόρο σε κανέναν δεν θα δώσω,κι ούτε θα βγεί  από
μένα τέτοια συμβουλή, ούτε θα δώσω σε γυναίκα φάρμακο να καταστρέψει τον βλαστόν της.
Αγνή και καθαρή θα φυλάξω τη ζωή μου και την τέχνη μου.
Δεν θα εγχειρίσω  ούτε και άνθρωπο που υποφέρει από πέτρα.Εργα τέτοια θα τα αφήνω σε ανθρώπους που είναι σ'αυτά εξασκημένοι.
Σε όποια σπίτια θα μπαίνω,για το καλό θα μπαίνω των αρρώστων.Θα μένω μακριά από κάθε αδικία
θεληματική και από κάθε βλάβη,ιδίως θα μένω μακριά από κάθε πράξη αφροδισιακή πάνω σε 
σώματα γυναικεία ή ανδρικά ελεύθερων ή σκλάβων.
Όσα ασκώντας το επάγγελμά μου θα δώ ή θ'ακούσω--ας είναι και πέρααπό το επάγγελμά μου,στην αναστροφή μου  με τους ανθρώπους--που δεν θα πρέπει ποτέ στους έξω να κοινολογηθούν,θα τα σκεπάζω με τη σιωπή μου,μυστικά θα τα θεωρώ,που κανείς δεν πρέπει γιαυτά να μιλά.
Όσο τον όρκο μου αυτόν θα τον κρατώ και δεν θα τον πατάω, άμποτε να χαίρομαι τη ζωή μου και
την τέχνη μου,έχοντας πάντα καλό όνομα ανάμεσα στους ανθρώπους,αν όμως παραβώ
τον όρκο μου και τον πατήσω, να μου συμβούν ακριβώς τα αντίθετα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου