Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

Θρησκεία διαχρονική ΕΛΛΉΝΩΝ "ΑΝΩ-Θρωσκόντων (ΑΝ-ΘΡΏΠΩΝ)

Το παρόν κείμενο είναι φωτοτυπία από το πρωτότυπο ενός υπαλλήλου Έλληνα της Ν.Α.Σ.Α που έτυχε να γνωρίσω το 2016 στη Ζάκυνθο κάνοντας αυτός διακοπές ,χωρίς να θέλει να γνωστοποιήσω το ονομά  του καθώς έτσι επιτάσσουν οι Αμερικανικοί κανόνες Ασφαλείας! Αποτελεί μοναδικότητα αυτό το κείμενο και με την αδειά του το αναρτώ στο ιστολόγιό μου,για γνώση και πληροφόρηση πολλών ιστορικών δεδομένων!!!

****Εν πρώτοις θα επισημανθούν οι ακριβείς έννοιες των όρων  "Θρησκεία" και "Άνθρωπος" σύμφωνα με την ετυμολογία την οποίαν χρησιμοποίησαν οι Δημιουργοί αυτών των όρων.

++Θρησκεία:¨Ουσιαστικόν υποδηλώνον,μέσω του καταληκτικού μορίου---ΕΙΑ, την συνεχή κατάσταση και λειτουργία του" θρώσκειν"
***ΘΡΩΣΚΕΙΝ:¨εκτεταμένος τύπος του ρήματος "ΘΟΡΕΙΝ" που σημαίνει "ΑΝΑΠΗΔΩ", "ΕΚΤΙΝΑΣΟΜΑΙ",με ετυμολογική προέλευση το "ΘΟΡΟς" σημαίνον εκτινασόμενον ανδρικό σπέρμα κατά την συνουσία. Μεταφορικώς το "ΘΡΩΣΚΕΙΝ" σημαίνει ακριβώς την ταση του άρρενος να εκτινάσεται σε αναζήτηση των Φυσικών Νόμων  μέσω διανοητικής Αναλύσεως(Λογικής ,Αναλυτικής),παράγοντας Σπερματική Γνώση κατά το ανάλογο:Πληθώρα Αναλυτικών Συμπερασμάτων ομοειδών αναλογούντων στην Πλήθώρα Σπερματοζωαρίων του ανδρικού σπερματος.Η οικονομια της Φύσεως θέλει να αξιοποιύνται προς "Πνευματική Γονιμοποίηση",ΜΟΝΟ ΕΝΑή ΕΛΑΧΙΣΤΑ σπερματα Λογικής,γονιμοποιούντα "Θήλεις Εγκεφάλους" λειτουργούντες με την αντίστροφη ήτοι μετην Συνθετική Διανόηση(Λογικη Συνθετική). Μόνον τότε παράγονται Επιστήμες,Τέχνες και ΑρμονικήΣυμβίωση με τον Περιβάλλοντα "ΚΟΣΜΟΝ", προερχόμενο από όμοιες διαδικασίες "συνουσίας" αντιθέτων(Αρρένων και Θηλέων) Δυνάμεων.

***Με δεδομένο το ότι,σε αντίθεση με τη λοιπή Πανίδα,οι "άνθρωποι" είναι   παρά φυσει  συμβιώσεις "ενσαρκώνοντος Σώματος Πυκνής Ύλης", και με δεδομένο το ότι σ'αυτές τις βίαιες ενσαρκώσεις παρά φύσει είναι δυνατόν να ενσαρκωθούν "θήλεα σώματα Αραιής Ύλης" σε "Άρρενα Σώματα Πυκνής  Ύλης" και αντιστρόφως, και με δεδομένο ότι για την άσκηση Λογικής(Αναλυτικήςή Συνθετικής) είναι ικανά ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΡΑΙΗς  ΥΛΗς(ΨΥΧΈΣ), 
συνεπάγεται ότι τοφύλο των " Σωματων  Πυκνής Ύλης" δεν είναικριτήριο για το αν ένας άνδρας ή μια γυναίκα έχουν κλίση προς την Αναλυτικήήή  Συνθετική Λογική. Γενικώς όμως οι άνδρες έχουν κλίση στην Αναλυτική και οι γυναίκες στην Συνθετική Λογική,λόγω του ότι "Το Σώμα πυκνής Ύλης" προσδιορίζει την υπερισχύουσα συμπεριφορά σε άτομα τα οποία δεν έχουν μνήμη της φάσεως προενσαρκώσεως(Εκσαρκώσεως).

***Τό θρώσκειν είναι η  αναζήτηση των Φυσικών Νόμων  από άτομα-φορείς Αναλυτικής Λογικής, και επομένως αποκλείονται από το θρώσκειν τα άτομα -φορείς Συνθετικής Λογικής. Τα άτομα Συνθετικής Λογικής  ρέπουν από τη φύση τους στην πραγμάτωση και την αξιοποίηση των Ιδεών,πράγμα που δεν ενδιαφέρει τα άτομα  Αναλυτικής Λογικής έχοντα ως αυτοσκοπό την ανάπτυξη της θεωρίας ήτοι της πολυσπερματικής γνώσεως.
***Τα ανωτέρω θα ίσχυαν για τα "Σώματα Αραιής Ύλης (ΨΥΧΈς)" εάν δεν είχαν βιαίως υποβιβασθεί σε υποχρεωτική συμβίωση εντός"Σωματων Πυκνής Ύλης". Τώρα όμως και τα Άρρενα καιτα Θήλεα Σώματα Αραιής ύλης   έχουν την ταση του "ΘΡΩΣΚΕΙΝ" ήτοι της φυγής από την περιορισμένη ποσότητα παραστάσεων που μπορούν να έχουν σε κατάσταση Φυλακισμένων εντός Σωμάτων Πυκνής Ύλης.
To παραπάνω σημαίνει ότι τα  Ενσαρκωθέντα άρρενα Σώματα Αραιής Ύλης  έχουν δύο λόγους φυγής από τη ζωώδη κατάσταση της λοιπής Πανίδος:ά) Την φυσική τους κλίση για Αναλυτική Λογική, και β) τη φυγή τους από τη φυλακή του Σώματος της Πυκνής Ύλης. Αυτή η τάση φυγής εκδηλώνεται με "παραψυχολογικές"αναζητήσεις έχουσες  Λογική  επικάλυψη.
Τα Ενσαρκωθέντα Θήλεα Σώματα Αραιής Ύλης έχουν μόνον ΕΝΑ ΛΟΓΟ φυγής από τη ζωώδη κατάσταση λοιπής Πανίδος:Την φυγή από τη φυλακή του Σώματος της Πυκνής Ύλης. Αυτή η φυγή εκδηλώνεται με "παραψυχολογικές" αναζητήσεις έχουσες  Συναισθηματική και Υλική επικάλυψη.Τέτοια επικάλυψη για θήλεις ΕνσαρκωμένεςΨυχές είναι η εφεύρεση του Χριστιανισμού,Συναίσθημα ανεπτυγμένο κατά κόρον υπό μορφήν"δακρύουσας Παναγίας" και με την Ύλη των Χριστιανικών Ναών ή των Εικόνων ως ψευδές υποκατάστατο της επαφής με το "Θείον" ήτοι της επαφής με την πραγματικότητα την οποίαν εβίωνε στο φυσικό της περιβάλλον η Θήλεια Ψυχή.
**** AΝΘΡΩΠΟΣ:¨Ο όρος προέρχεται από τη σύνθεση των  "ΑΝΩ" και "ΘΡΩΣΚΩ" κσι σημαίνει ακριβωςΤο "ον που έχει την τάση να εκτιναχτεί προς τα άνω,σε τόπους όπου είναι το φυσικό του περιβάλλον για το ΕΙΔΙΚΟ ΒΆΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΑΙΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ!
Τό φυσικό ανάλογο είναι 'Το Υδρογόνο το έχον την τάση να ανέλθει στη στρα τόσφαιρα όπου είναι το φυσικό του περιβάλλον ηρεμίας για το ΕΙΔΙΚΟ ΤΟΥ ΒΑΡΟΣ μικρότερο του ειδικού βάρους του οξυγόνου(Πυκνή Ύλη) του οποίου το περιβάλλον είναι η επιφάνεια της γης....
Είναι αξιοσημείωτο ότι ΜΟΝΟ η Ελληνική Γλώσσα χρησιμοποιεί την ΄εννοια του "ΑΝΩΘΡΩΣΚΟΝΤΟΣ" για το ανθρώπινο γένος.όλες οι άλλες Γλώσσες χρησιμοποιούν τον όρο"ΧΟΙΚΟΣ"Δηλαδή "ΧΩΜΑΤΙΝΟΣ" ήτοι αποτελούμενοςΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΙΝΑ ΠΥΚΝΗΣ ΥΛΗΣ"
Πραγματι στις Λατινογενείς γλώσσες χρησιμοποιείται η ρίζα"HOMO" Κλαπείσα από την Ελληνική λέξη "ΧΩΜΑ"( ούτε ιδικές τους λέξεις για το χώμα δεν διαθέτουν οι βάρβαροι....) για να υποδηλώσει ότι τα ανθρώπινα Όντα είναι μόνο χώμα(δηλαδή αποτελούμεναμόνο από γήιναχημικά στοιχεία) ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ φυλακισμένο μέσα σ'αυτό το γήινοΣώμα....
Από την ανωτέρωΛατινική(Ελληνική)Ρίζα προέρχεται το Γαλλικό HOMME,το Ιταλικό UOMO, το Αγγλικό MAN  εκ συγκοπής του HUMAN κ.λ.π.
Ομοίως στην Εβραικήχρησιμοποιείται το ΑΔΑΜτο σημαίνον "ΧΟΙΚΟΣ".
Αυτες τις λέξεις χρησιμοποιούν οι ανωτέρω βάρβαροι όταν θέλουν να υποδηλώσουν ΤΟΝ "ΑΝΘΡΩΠΟ" και σκοπεύουν να μας εκπολιτίσουν μέσω της 'ΕΠΟΚ(USEUR) καταργώντας την Ελληνική Γλώσσα στην Ελλάδα,επιβάλλοντας την Αγγλική,για την οποία οι Εβραικές Στοές τρίβουν τα χέρια τους επειδη οι εκεί κρυπτοιουδαίοι λόγιοι του 14ου αιώνος κατόρθωσαν να επιβάλουν την ανεστρα μμένηλέξη του   DOG=Σκυλος ως όνομα του θεούGOD...(πρακτικάΣτοάς Μεγάλης Δρυός Ν.Υόρκης),αντί του μέχρι τότε χρησιμοποιύμενουDEUS,λατινογενούς όρου ληφθέντος και πάλι από τοΕλληνογενέςΘεός.(Θέω= διατρέχω,Θέων=ο διατρέχων το διάστημα).
O ορος λοιπόν "ΆΝΘΡΩΠΟΣ" σχηματίστηκε από τους Έλληνες Φιλοσόφους για να υποδηλώσει τα άτομα έκείνα τα οποία ασχέτως του αν περιέχουνν Ενσαρκούμενα Άρρενα ή θήλεα Όντα Αραιής Ύλης,ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥΣ από ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ σε χώρους όπου ζουν οι Κατωτέρας ΤάξεωςΘεοί(περιεχόμενοι στο Σώμα του Ενός Μεγίστου Θεού δίκην κυττάρων του),και ότι αυτά τα άτομα,μετά το τέλος της ζώής τουΣώματος Πυκνής Ύλης όπου είναι φυλακισμένα,ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ για την επιστροφή τους στο φυσικό τους περιβάλλονή Ηλύσια Πεδία,το διΑστημικό χώρο όπου ευρίσκεται η Άνω Ελλάς και ο Άνω Όλυμπος, με την Ανω Θετταλία, την Άνω Αττική, την Άνω  Μακεδονία , τηυ ΆνωΙωνία  κ.λ.π.
Είναι εύλογο ότι όλα αυτάμπορούσαν να τα διανοηθούν και να τα διατυπώσουν προφορικώς και γραπτώς μόνον ΆΤΟΜΑ ικανά να λειτουργήσουν ως Διδάσκαλοι άλλων ατόμων --μαθητών ώστε να συνειδητοποιήσουν αυτοί οι μαθητές την ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ του Όντος το οποίον ενσάρκωναν στο γήινο σώμα τους, και να αρχίσουν μέσω ΕΡΕΥΝΑΣ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ της Ανω Ελλάδος να προετοιμάζονται για το ταξίδι της επιστροφής στη Άνω Πατριδα μετα το θάνατο του γήινου σωματός των. Οι Έλληνες λειτούργησαν ως τέτοιοι διδάσκαλοι και  γιαυτό ΟΡΘΟΦΡΟΝΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΌΧΙ  ΥΨΗΛΟΦΡΟΝΩΝΤΑΣ έλεγαν για τους εαυτούς των:¨
"ΜΕΤΑΞΥ  ΘΕΩΝΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΩΝ ,ΕΛΛΗΝΕΣ"  

Με το προηγούμενο συλλογιστικό και από θέσεωςΑνωτέρων οι Έλληνες αποκαλούσαν τους...ΑΔΑΜ και τους  HOMO  ως βαρβάρους(εκ του ήχου βαρ-βαρ)ώς ήχου τραυλίσματος των τραυλών...διανοητικώς λόγω της επιμονής τωνσε διανοητικά τραυλίσματα και ασυναρτησίες ψευδοφιλοσοφιών οι οποίες παρηγαγαν τον Ιουδαισμό,τον Χριστιανισμο,τον Μωαμεθανισμό,τον Βουδισμό και τις υπάρχουσες σήμερα  θρησκείες μηδεμιάς εξαιρουμένης.

*****Τα ανωτέρω αποτελούν και τις απόψεις του λοιπού Ελληνικού Πρσωκρατικού Ιερατείου, το οποίο δεν μπόρεσε όμωςνα θέσει τελικώς φράγμα στα Σημιτικής ΠΡΟΕΛΕΎΣΕΩς Ιερατεία τα οποία δι'ειρηνικής εισβολής εξ Ανατολών(ΚΑΣΜΙΡ) ΚΑΙ Εκμεταλλευόμενα την Ανεξιθρησκεία των Ελλήνων ίδρυσαν εντός της Ελλάδος" Ναούς ιερας Πορνείας",Ναούς Βακχικών  Οργίων" και διέδωσαν στον αμαθή όχλο τη Μαγεία και την Ειδωλολατρια Αγαλμάτων. Αυτή η κατάπτωση του ΘΡΩΣΚΕΙΝ των Ελλήνων προεκλήθη από τα Σημιτικά Ιερατεία με σκοπό την εγκαθίδρυση της ΚρόνιαςΓιαχβειστικής  θρησκείας του "εξωκοσμικού Λόγου" προς αποβλάκωση των Ελλήνων και ως "αναγκαστικό  υποκατάστατο" της από τα ίδια Ιερατεία διαφθαρείσης θρησκειας του ενδοκοσμικού  Λόγου. Αυτή η διαφθορά από θρησκευτικούς πρακτορες  των Σημιτών άρχισετο 680 π.χ. ως χρονολογία κατά την οποία "συμπτωματικώς" ανεφάνησαν ταυτοχρόνως Ο Βουδισμος,ο Ιουδαισμός,ο Κομφουκιανισμός και τα λοιπά θρησκεύματα και δόγματα ως προιόντα του Ιδίου Ιερατείου του  Κασμίρ και του Θιβετ.  
Tο υποκατάστατο της Κρόνειας θρησκείας με τις μεσσιανικές της ηλιθιότητες   είναι  σήμερα  ό Χριστιανισμός ως εξελιγμένη μορφή του Κρονίου θρησκεύματος.
Είναι άκρως ενδιαφέρον να ιδούμε τί προσέφερε αυτή η νέα εισαγόμενη θρησκεία στους πιστούς της. Διαβάζουμε λοιπόν στον  εκπροσωπό της Διονύσιο Αρεοπαγίτη τα παρακάτω καταπληκτικά και σκοταδιστικά:
'"Διο και αυτοί(οι θεολόγοι) την δια τών αποφάσεων άνοδον  προτετιμήκασιν,ως εξιστώσαν την ψυχήν των εαυτή  συμφυλων, και δια πασών των θείων νοήσεων οδεύουσαν,επ'εσχάτων δε των όλων αυτώ συναπτουσαν, καθ'όσον καιημίν εκείνω συνάπτεσθαι δυνατόν." Ερμηνεία:¨Δια τούτο οι ευσεβείς έχουν προτιμήσει την,δι'αποφατικών αρνήσεων προς τις γήινες ενασχολήσεις, προς τα πάνω άνοδον,επειδή εκτοπίζει την ψυχήν από τα ομόφυλά της όντα, την καμνει να προχωρεί μέσα από ,καθαρώς  θείες νοήσεις,εις το έσχατο άκρο της περιοχής των Όντων, την φέρει εις επαφήν  εφόσον είναι δυνατόνημείς να λάβωμεν μιαν τοιαυτην επαφήν με τον Θεόν"
Εδώ συμβαίνουν τα εξής σκοταδιστικά:
α) Σε αντίθεση με την Ελληνικήν Πάγια θέση του "μετρου", δηλαδή της ισορροπημένης ενασχολήσεως στα γήινα και τα Ουράνια  θέματα,δίδεται η συμβουλή της εγκαταλείψεως  των γήινων ενασχολήσεων ήτοι Επιστημών,Τεχνών, Πολεμικών Τεχνών προς διαφύλαξη της Πατρίδος,Γυμναστικής προς τελειοποίηση του Σώματος,Οικονομικής ευμάρειας προς ασφαλή Διαβίωση,κ.λ.π. σε όσους θέλουν να λέγονται ευσεβείς.
β) Προτείνεται ο ισχυρισμός ότι ανευ  ερεύνης στην Επιστήμη της Αστρονομίας και της Γεωμετρίας,είναι δυνατή  η προς τα επάνω άνοδος η οποία μάλιστα κατ'ακατανόητο τρόπο μπορεί να γίνει δήθεν ενώ το άτομο βιώνει ως "ευσεβής" πάνω στον πλανήτη,χωρίς να έχει εγκαταλείψει το θανόν γήινο σώμα του. Προφανώς εδώ νοείται η "Πνευματική ανάταση" τους "ευσεβούς" με προσωπικές του φαντασιώσεις και προβολές επιθυμιών,δήλαδή μια ανάταση τουΤΠΟΤΕ ΣΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ.Προφανώς με την προτεινόμενη ανάταση ή "προσωπική Πελαγοδρομία χωρίς χάρτη" επιχειρήθηκε να υποκατασταθεί ηΛΟΓΙΚΗ  σε κατάταση Αυστηρώς Αντικειμενικής ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ Επιστήμης -θρησκείας των Ελλήνων.(Αντικατάσταση της Λογικής με παραληρούν Συναισθημα.
γ) Επιχειρείται εκτοπισμός της ψυχής από τα ομόφυλα της ΌΝΤΑ, δηλαδή επιχειρείται κοινωνική διάσπαση των Ελλήνων μέσω καταργήσεως της Γενικής δραστηριότητος της Εκκλησίας του Δήμου σε έργα Νομοθεσίας, Επιστημών ,Τεχνών ,Αμυνας Πατρίδος,Οικονομίας κ.λ.π. ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ σε ακατανόητες ομαδικές προσευχές,λειτουργίες θρησκοειδούς φαντασιώσεως και αυθυποβολής. 
δ)Βιάζοντας παρά φύσει την Ελληνική Λογική την νοούσα μόνον τον Ενδοκοσμικό Λόγον,εισάγεται ή εντελώς τρελή διαστροφή της "περιοχής των Όντων η οποία όπου τελειώνει....εκεί ακριβώς αρχίζει η περιοχή του Θεού, ενώ μόλις κάποιος τερματίσει  να διατρέχει την περιοχή των Όντων....έρχεται σε επαφή με το Θεό..."
Τα ανωτέρω άκρως καταστροφικά ονομάζοντας τη Φύση"Δημιούργημα" και" όπως την  όχι μέρος του  Σώματος του Θεού" όπως την εννούσαν  έως τότε οι έλληνες, κατόρθωσαν να αποιεροποιήσουν τη Φύση στη συνείδηση των Ελληνων,και να την μετατρέψουν σε κατά βούληση διαχειριζόμενο καταναλωτικό αγαθό στα χέρια των Γεφυραίων    παροίκων στην Ελλαδα.
ε) Ασκείται απάτη, με φρούδες υοσχέσεις"επαφής με το Θεό", αναιρώντας τη ΓΝΩΣΗ των Ελλήνων Φιλοσόφων περί του ότι"είναι αδύνατη τέτοια επαφή μετο Ανώτατο Ον  λόγω μεγάλης διαφοράς συχνότητος κραδασμών(ηλεκτρομαγνητική ταλάντωση ατόμων) μεταξύ της Θείας και της Ανθρωπίνης Ουσίας ,έστω και αν η ανθρωπινη ουσία  περιέχει στο Σώμα της τη θεία Ούσια σε ταυτόχρονη συνύπαρξη"Αυτή η απάτη πουλάει "τουρισμό για ταξίδι στην περιοχή του Θεού"με αντίτιμο τις Οικονομικές εισφορές ,τις δωρεές περιουσιών, συναισθηματική τυφλή υποταγή, πνευματική  τυφλή υποταγή, ΣΕ ΣΗΜΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ.(Βακχική Οργιαστική Λατρεία, ίδε "ΒΑΚΧΕΣ" Ευριπίδη) 
Συνοπτικώς:΄Ενώ το ΘΡΩΣΚΕΙΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ απεργαζόταν  την πρόοδο των τεσσαρων θεμελιακών Ιδιοτήτων:¨ΓΝΩΣΗ ΛΟΓΙΚΗΣ(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ),ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΛΕΙΝ (ΤΕΧΝΕΣ),ΑΙΣΘΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ(ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ) ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ(ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ-ΠΟΛΕΜΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ),
η Χριστιανική Θρησκεία περιόρισε τις τέσσερις ιδιότητες σε μία:¨το ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΛΕΙΝ ή ΑΓΑΠΗ ή μαλλον τις περιόρισεσε ...σε μισή διότι το ΦΙΛΕΙΝ όπως το εννοεί η Χριστιανική Εκκλησία είναι ...η αγάπη που δημιουργείται σε Ναούς και, εκκλησιαστικές Συναθροίσεις και Εορτές, ενώ το ΦΙΛΕΙΝ  των Ελλήνων απαιτούσε τέχνες δηλαδή καλλιέργεια του Συναισθήματος Φιλίας μέσω Ποιήσεως,Μουσικής ,Θεάτρου, Τέχνης, Φιλοσοφικής Συζητήσεως,χωρίς να εξαιρείται το ΦΙΛΕΙΝ των Θρησκειών.
Η  Γνώση η οποία επέτρεπε στους Αρχαίους  Έλληνες Ιερείς να γίνονται καιΑΥΤΟΜΑΤΩΣ Αστρονόμοι και ...Πυρηνικοί Φυσικοί, ικανόι να συλλάβουν και να διατυπώσουν τα προηγούμενα,είχε ως υποδομή της την Καθαρώς Θεωρητική Έρευνα της Μαθηματικής Αναλύσεως ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ότι τα συμπεράσματά της  ανταποκρινόταν στην Γεωμετρία του Περιβάλλοντος Κόσμου, μετά από εξαντλητική Αποδεικτική Διαδικασία.(ΜΗΔΕΙΣ ΑΓΕΩΜΕΤΡΗΤΟΣ ΕΙΣΗΤΩ)
Στην υπό εξέταση...αποθέωση του ΔΩΔΕΚΑΘΕΟΥ είχαν είχαν ανακαλύψειτην ΑΠΟΛΥΤΗ ΓΝΩΣΗ με την έννοια του ότι μέσω δύο μαθηματικών εξισώσεων ήταν σε θέση να γνωρίζουν την Κωδική Κλείδα των Αποστάσεων ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΤΡΟΧΙΏΝ για όλους τους κυτταρικούς Σχηματισμούς  από τον Μικρόκοσμο του Ατόμου έως το Μέγιστο Ον Σύμπαν (Θεός).
Αυτή κ κωδική κλείδα είναι οι ΔΩΔΕΚΑ ΤΙΜΕΣ της εξισώσεωςΘν=ι+θν οι οποίες εξάγονται με τους περιορισμούς ν=1,5χμ και μ=13-λ όπου λκαι μ είναι ακέραιοι θετικοί(συνθήκες εκθέτου ν) ,όταν το θ είναι προιόν λύσεως της εξισώσεως θ2-θ-1=0 
δηλαδή της ονομαζομένης Διοφαντικής εξισώσεως.(ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ   θ) 
Η Διοφαντική εξίσωσις διδει ώςλύση τον "χρυσούν αριθμό"θ-1,618 
ο οποίος στη Γεωμετρική του έκφραση 1,618:1 δίδει την αναλογιά της "χρυσής Τομής".
Αυτές οι ΔΩΔΕΚΑ ΤΙΜΕΣ από τοθ1  έωςθ12 είναι οι ΔΩΔΕΚΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΧΙΩΝ στο Σύμπαν, από τις τροχιές των Πλανητών περί τον Ήλιο,έως τις Τροχιές των 24ων ΣΥΜΠΝΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ περί τους δύο ΥΠΕΡΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ τους αποτελούντες  το Σώμα του Σύμπαντος(Θεού) 
Αντιστρόφως,σε συνεχή σμίκρυνση αναλογιών,αυτές οι ΔΩΔΕΚΑ ΤΙΜΈΣ δίχως τις τροχιακές αποστάσεις των Ηλεκτρονίων από τους Πυρήνες τους.
 Επειδή αυτές οι τιμές συνιστούν ΣΥΜΠΝΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ανωτέρους του Ενός Μεγίστου Θεού(του οποίου εδημιούργησαν το Σώμα και τα συνιστώνταΑστρικά κυτταρα ή όργανα),γιαυτό οι Έλληνες τις ονόμασαν ΔΩΔΕΚΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥς ΝΟΜΟΥΣ Ή ΔΩΔΕΚΑ ΘΕΟΥΣ,με συμβολά τους δώδεκα ανθρώπινες Μορφές(αγάλμ.)
Αυτές τις ΤΙΜΕΣ οι Έλληνες τις αξιοποίησαν με τη μέθοδο των Αναλογιών,ευρίσκοντας π.χ. τον λόγον (πηλίκον) ο οποίος προέρχεται από τη διαίρεση της αποστάσεως Γης-Ηλίου δια της αποστάσεως π.χ. του Πλανήτου Διός από τον τέταρτο Δορυφόρο του, με το σκεπτικό ότι η Γη είναι ό Τέταρτος Δορυφόρος του Ηλίου. Ο εξαγόμενος λόγος(πήλίκον) πολλαπλασιαζόμενος επί την απόσταση Γης-Ηλίου θα έδδε την απόσταση του Σείριου από τον  τέταρτο Ήλιο  Δορυφόρο του,κ.λ.π. Πολλαπλασιάζοντας συνεχώς τα προκύπτοντα γινόμενα επί τον ίδιον λόγον,ευρισκονται ευκόλως όλες οι αποστάσεις Τροχιών όλων των Αστρικών Σωμάτων(Ηλίων ,Γαλαξιών,Νεφελωμάτων,κ.λ.π.) από τα κέντρα περιστροφής τους και όλων των Κέντρων περιστροφής μεταξύ τους.
Στο παράδειγμα που αναφέραμε έχουμε για την απόσταση Γης -Ηλίου Α=κχθ4 και Διός Δρυφόρου του Β=ρΧθ4. Αν ολόγος Α/Β=Γ, τότεΑΧΓ   είναι η απόσταση Σείριου με τον τέταρτο Ήλιο Δορυφόρο του στίς ίδιες γωνίες ελλειπτικής και με διόρθωση συντελεστού "Ψ"  ως διαφορά των λόγων Μαζών:Ήιος /Γη καιΖευς /Δορυφόρος του.
Τα αναωτέρω σφραγίζονται με το γραφέν του Πλατωνος:Και δεσμόν καλλιστον ο Θεός εποίει...Δεσμός δε καλλιστος η Αναλογία" 
Αυτή  ήταν η Αρχαία Ελληνική Θρησκεία.(ΤΙΜΑΙΟΣ,ΠΛΑΤΩΝΟΣ). 
  
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου