Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δεν  έίναι του δυναμικού της Νοημοσύνης των παραληπτών της παρούσης η Ανάλυση του Πολιτεύματος το οποίο ίσχυε στην Ελλάδα στη διάρκεια της Ιστορίας της επί δεκάδες χιλιετηρίδων έως το 680 π.Χ., έτος αρχής διαβρώσεως των πάντων   από τα εξ Ανατολών Σημιτικά Ιερατεία.
Περιοριζόμεθα μόνον συνοπτικώς να πούμε : Το Πολίτευμα των Ελλήνων ήταν  τύποις Βασιλικό(ενός ανδρός) και στην ουσία Πολίτευμα Οργανικό, ήτοι Πολίτευμα στο οποίο εναλλάσονταν Πολίτες Αριστεύσαντες κατόπιν Αγώνων σε Επιστήμες,Τέχνες,Οικονομία, με Διοικητική Δομή τις Συσπειρώσεις  του 26(2χ13), ως Αντίγραφο της Συγκροτήσεως του Σύμπαντος. Ανά τεσσερα έτη ο"ο Βασιλεύς" Ως  Μέγιστος Διαιτητής Διαφορών τις οποίες δεν μπορούσε να λύσει η οργανική Ιεραρχία, απέδιδε λόγο Πεπραγμένων σε μή κυβερνώσα  Υπερβουλή Γερουσιαστών όπου του απεδίδοντο τιμές ή ποινή του θανάτου  αναλόγως με την επιτυχία ή αποτυχίαστη θητεία του. Ανά τεσσερα έτη  εγένοντο Αγώνες  για την ανάδειξη των Νέων Αρίστων σε όλους τους τομείς της Κρατικής Ιεραρχίας.Δεν υπήρχε για κανέναν και πουθενά ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ.
 Εάν οι σημερινοί  μετέχοντες στην Ελληνική Κρατική Μηχανή κριθούν με αυτό τοΠολίτευμα ,είναι όλοι για καθαίρεση και αντικατάσταση. Στο ανωτέρω
 Πολίτευμα ήταν Συνταγματικώς νομοθετημένο το Ελάχιστο και το Μέγιστο Όριο τηςπεριουσίας των Πολιτών, ενώ απαγορευόταν στους μη κυβερνώντες Γερουσιαστές να έχουν Ιδιωτική περιουσία, και απαγορευόταν στους Ανώτερους και Ανώτατους Κρατικούς Λειτουργούς και στο Βασιλέα να  έχουν 
ιδιωτική περιουσια πλην της οικίας.
Επειδή τα ανωτέρω είναι άκρως ουτοπικάγια τη σημερινή θλιβερή Συνταγματολογία και Νομολογία,θα περιορισθούμε στη σύγκριση του σημερινού λεγόμενου"Δημοκρατικού"Πολιτεύματος, με το Δημοκρατικό Πολίτευμα των Αθηνών  από το οποίο το σημερινό θέλει να "νομιμοποιηθεί" και να αυτοδικαιώσει λόγο υπάρξεως.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
α) ΑΡΧΗ ΑΜΕΣΟΤΗΤΟΣ:¨Πολίτες δεν αντιπροσωπεύονταν στην εξουσίααπό βουλευτές  εκλεγόμενους  δια ψηφοφορίας,ΑΛΛΑ  ασκούσαν οι ίδιοι την εξουσία εκλεγόμενοι δια κλήρου στη Βουλή των Πεντακοσίων για Καταστατική Καταγραφή Αποφάσεων, τις ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ τίς ελαμβανε η Απαρτία της Εκκλησίας του Δήμου δηλαδή όλοι οι Πολίτες σε αναδεκαήμερο συγκεντρώσεις ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
β)ΑΡΧΗ ΑΙΡΕΤΟΤΗΤΟΣ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ:Σε καμιά Κρατική Υπηρεσία δεν υπήρχαν Μόνιμοι Υπάλληλοι διορισμένοι από Ανώτερη Αρχή.Όλοι οι Κρατικοί Υπάλληλοι ήταν δια κλήρου Αιρετοί και η θητεία τους έληγε ανά έτος ήανά τεσσερα  έτη για να εκλεγούν άλλοι Υπάλληλοι  πάλι δια κλήρου.
γ) ΑΡΧΗ ΑΝΑΚΛΗΤΟΤΗΤΟΣ (ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΣ):¨Σ επερίπτωση μομφής εναντίον  του Ανωτάτου Αρχοντος και των Κρατικών Υπαλλήλων , γινόταν ψηφοφορία παραμονής ή καθαιρέσεως από το Αξίωμα το οποίο κατελάμβανε ο ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ εκλεγμένος σ'αυτό.   
δ)ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:¨Οι Δικαστές(Ηλιαία,Εφετείον,Άρειος Πάγος κλπ) δεν είναι μόνιμοι αλλά,ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟΙ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ  δια κληρώσεως μεταξύ όλων των Πολιτών,Ίσχυε και για τους Δικαστές η Αρχή της Αμεσότητος και η Αρχή της Ανακλητότητος ή Καθαιρέσεως δια ψηφοφορίας.
ε) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ(ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ);¨Και εδώ ίσχυαν οι τρεις ανωτέρω Αρχές. Δεν υπήρχε μονιμή Αστυνομία αλλά εναλλασσόμενοι Πολίτες 
(Δήμιοι εκλεγόμενοι δια ΚΛΗΡΟΥ)
Τα δεδομένα αυτά εάν κάποιος εξυπνάκιας νεοελληνας βουλευτής τολμούσε να προτείνει στους τότε Αθηναίους το σημερινό"Πολίτευμα της Κοινοβουλευτικής Δικτατορίας ",θα τον λυντσάριζαν ως προπαγαδίζοντα  το...
Τυραννικό Πολίτευμα.  
Τρεις Αρχές της ΑΜΕΣΟΤΗΤΟΣ,της  ΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΑΙΡΕΤΟΤΗΤΟΣ καιτης ΑΝΑΚΛΗΤΟΤΗΤΟΣ είναι οι τρεις θεμελιώδεις Αρχέ του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.
Χωρίς    εφαρμογή αυτών των τριών Θεμελιακών  Δημοκρατικών  Αρχών ,το Πολίτευμα παύει να είναι Δημοκρατικό και γίνεται Δικτατορικό και Ολιγαρχικό.
Κάθε Πολίτευμα το οποίο καταργεί μία από αυτές τις Αρχές και θέλει να λέγεται Δη μοκρατικό , ΕΙΝΑΙ  ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ  ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ, Απατεώνων"Συνταγματολόγων" Απατεώνων "Νομοθετών" ,Απατεώνων "Υπουργών " Απατεώνων "Βουλευτών", οι οποίοι εμπαίζουν τον Λαό εκμεταλλευόμενοι το ότι ο Λαός δεν έχει Γνώση της Ιστορίας και τη δύναμη να αντι
Είναι χίλιες φορές προτιμώτερο ένα ανοιχτά και απροσχημάτιστα Δικτατορικό Πολίτευμα το οποίο μπορεί κανείς να πολεμήσει σαν ΕΝΤΙΜΟ ΕΧΘΡΟ ,παρά να έχει κανείς να αντιμετωπίσει ενα ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ και ΚΡΥΠΤΟΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ  Πόλίτευμα το οποίο συμπεριφέρεται ΣΑΝ ΑΤΙΜΟΣ ΦΙΛΟΣ εξαπατώντας τους πάντες  για να οδηγήσει στην ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.
Με το παραπάνω σκεπτικό ,το "Συνταγμα της Ελλάδος" είναι ένα κείμενο ψευδεπίτιτλο αποδεκτό από ανοήτους ή από επιλήσμονες της Ελληνικής Ιστορίας.
 Το Πολίτευμα της Ελλαδος δεν είναι"Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία" όπως ...βεβαιώνει το Άρθρο 1 του Συντάγματος. Είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δικτατορία της χειρίστης μορφής και της υπουλοτάτης μορφής εφόσον θέλει να εμφανίζεται ψευδώς ως Δημοκρατία.
Εαν ισχύει η Αρχή ΤΗΣ ΑΜΕΣΟΤΗΤΟΣ ,ήτοι εάν όλοι οι πολίτες περνούν διαδοχικώς δια εξαντλούμενου κλήρου, σε Αξιώματα Υπουργών, Προέδρων  Δημοκρατίας, Βουλευτών κλπ με ετήσιες θητείες όπως στην Αρχαία Δημοκρατία των Αθήνών, ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  διότι είναι αδύνατον να μυηθούν Τεκτονικώς και Προδοτικώς όλοι οι Κρατικοί Υπάλληλοι μετά την κληρωσή τους για Υπηρεσία , Η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΥΗΣΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ απαιτεί έτη προετοιμασίας μεσα στις Στοές των Κόπρων και των Ελεεινών Συνομωτών από όπου λαμβάνονται "τα φύτρα" των μελλοντικών Πολιτικών .
Εάν ισχύει η Αρχή της ΑΝΑΚΛΗΤΟΤΗΤΟΣ ήτοι  αν οι Υπουργοί και ο Πρωθυπουργός μπορούν να καθαιρεθούν  από ψηφοφορία αυθαίρετη του Δήμου ήτοι αυτοδικαίων λαικών συνελευσεων  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ,και εάν ισχύει η ΠΟΙΝΗ  του θανάτου πού είναι δυνατόν να επιβάλουνάλλα ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ αποτελούμενα από δικαστές ΚΛΗΡΩΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  ,ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ,διότι κανείς δεν παίζει το κεφάλι του "κορώνα- γράμματα" με Δικαστές τους οποίους ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ούτε ΜΙΣΘΟΔΟΤΕΙ ούτε απειλει με ΜΕΤΑΘΕΣΗ   ούτε απειλει με στασιμότρητα βαθμολογικήκλπ. 
Τα Φραγκόπληκτα Καθάρματα των Πρώτων Ελληνικών Εθνοσυνελεύσεων έθεσαν με το Συνταγμα τους τα θεμέλια για την ανατίναξη των ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΣΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΤΟΤΗΤΟΣ. ΟΘεόδωρος Κολοκοτρώνης έχοντας Τεκτονική μύηση την οποίαν τελικώς έφτυσε(από Κρμπονάρους Ιταλίας), εγνώριζε το πού θα οδηγούσε το Πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα και εναντιώθηκε 
αποκαλώντας το λογο παικτικώς "Σύντριμμα".
 Εκείνο το προδοτικό για την Ελλάδα Σύνταγμα κατέληξε στο σημερινό έκτρωμα το οποί για αυτοπροστασίατου στο αρθρο 110 του Συντ., γράφει:ΟΙ διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση ,ερκτός από εκείνες που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του Πολιτεύματος ως Π.Κ.Δ."
Σοβαρώς:¨Δηλαδή αν ευρεθούν μια χούφτα Έλληνες που θα αναποδογυρίσουν τα πάντα για την επαναφορά της Άμεσης Κληρωτής Δημοκρατίας, τί θα πρέπει
να κάμουν οι άλλοι Ελληνες; θα πρέπει να "κάμουν Αντίσταση" υπακούοντας στο σημερινό Σύνταγμα;Διότι μέχρι σήμερα αυτή η "αντίσταση" περνάει  "δικαιολογημένη"μερ το χάπι "της κακιάς Χούντας". Όταν όμως το Πολίτευμα 
γίνει η Απόλυτη Δημοκρατία Αμεσότητος και Ανακλητότητος,τότε τί χάπι θα χρησιμοποιηθεί για την επαναφορά του σημερινού Πολιτευματος της Κοινοβουλευτικής Δικτατορίας;
Λέτε...να ευρεθούν οι "τρελοί" που θα επιχειρήσουν κάτι τέτοιο γινόμενοι"Βασιλικότεροι του Βασιλέως " ήτοι Δημοκρατικότεροι του Δημοκράτου,αφήνοντας σύξυλους Εβραίους και Προδότες Τέκτονες στην Ελλαδα;
Αλλά με το Σύνταγμα συμβαίνει και κάτι ΑΛΛΟ ΑΚΡΩΣ  ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ:

ΥΠΟ ΤΟΨΕΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΗΜΑ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ...ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ ,Το Σύνταγμα -Σύντριμμα αρνείται να επιτρέψει στο Κράτος να υπάρχει και να λειτουργεί ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΥΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και Κυβέρνηση η οποία προέρχεται από εκλογές μεταξύ αντιμαχομένων Κομμάτων ή αλλέως Διασπασμένων  Τμημάτων του Λαού που διαιωνίζουν την ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ για τους Συνταγματολόγους Προδότες ΠΑΛΗΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ!!!!
Αυτόν ακριβώς τον Συνταγματικώς κατοχυρωμένο Πολυκομματισμόή Πολυκομμάτιασμα  ή Πολυδιαίρεση ή Πολυσυντριβή της Εθνικής Ενότητος ονόμασε ο ΚολοκοτρώνηςΣΥΝΤΡΙΜΜΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και 
γιαυτό το λόγο εξοντώθηκε από τα Κοινοβουλευτικά Καθάρματα Εσχάτης Προδοσιας,όπως εξοντώθηκαν  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΙ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ ΚΑΙ ΕΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ1821!!!
Προσέξτε το πώςο ΕΒΡΑΙΟς Συνταγματολόγος Τσάτσος και ο ομοεθνής του Γαβρηίλίδης έχουν διαμορφώσει το αρθρο 29 του Προδοτικού Συντάγματος:
"Έλληνες Πολίτες έχουν το δικαίωμα και μπορούν ελεύθερα να προκαλούν 
ΔΙΧΟΝΟΙΑ  ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ , ιδρύοντας αντίπαλα Κόμματα δίκην Ποδοσφαιρικών ομάδων ,των οποίων η δράση οφείλει να εξυπηρετει την ελεύθερη λειτουργία  του Δημοκρατικού Πολιτεύματος (παράφραση αρθρου 29).
 Και για να στηρίξει την παραπάνωΠροδοσία , το Συνταγματικό Αληταριό  επικαλείται τη Δημοκρατία  της Αρχαίας Αθήνας  

Ώ   Μεγαλόσχημοι Απατεώνες!!!Το Πολίτευμα της Δημοκρατίας των Αθηνών  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕ την δη μιουργία ΣΤΑΣΕΩΝ,ήτοι Κομμάτων μεταξύ των Πολιτών ακριβώς για να αποφευγεται η Διχόνοια και η Παραταξιακή Διαμάχη και η πάλη των τάξεων ,και για να επιτυγχάνεται ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ.
 Στη Βουλή των Πεντακοσίων δεν συμμετείχαν Κόμματα αλλά Πολίτες  δια ΤΥΧΑΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ μεταξύ όλων των" Τάξεων" των Αθήναίων. Στον Δήμο(ή Συνέλευση όλων των Πολιτών) ο οποίος και είχε τον ΤΕΛΙΚΟ ΛΟΓΟ υπερισχύοντα ακόμη και επί του Λόγου και της βουλήσεως της Βουλής, συμμετείχαν ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΩΜΕΝΕΣ προσπαθώντας να αμβλύνουν τις διαφορέρς οι οπόίες προέκυπταν από την άνιση κατανομή πλούτου μεταξύ των Πολιτών. 
Ήταν επόμενο ότι με τέτοιες ρυθμίσεις Εθνικής Πολιτειακής Ομόνοιας και Δεσμου( όπως ο οικογενειακός Δεσμός), η Βουλή των Πεντακοσίων  λειτουργούσε αναγκαστικώς ως ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ  ΣΩΜΑ δηλαδη ως ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ . Ομοίως  ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ  ΚΑΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ήταν η Εκκλησία του Δήμου .Ηδιασταση  γνώμης   μεταξύ Βουλευτών και μεταξύ μελών της Εκκλησίας του Δήμου όταν (και συχνά υπήρχε) λυνόταν με διάλογο. 
Επί Κλεισθένους(ο οποίος μετέβαλε το Σολώνειο Πολίτευμα επί το δημοκρατικώτερον ) ΟΥΤΕ ο  Αρχων(Πρωθυπουργός και Πρόεδρος  Δημοκρατίας) ΟΥΤΕ η Βουλή(αρμόδια  μόνον για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ του Δήμου)ΟΥΤΕ η Πρυτανεία(προεδρεύον Τμήμα της Βουλής εναλλασσόμενο ανά 35 ημέρες) είχαν το δικαίωμα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΣΥΝΑΨΕΩΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ Ή ΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΟΛΕΜΟΥ Ή ....ΣΥΓΧΩΝΕΎΣΕΩΣ....με την ΕΟΚ.
Αυτά ήταν ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΑ του Δήμου ήτοι Δυνάμεως του Δήμου ήτοι του Κράτους του Δήμου Δηλαδή της Δημοκρατιας. Με τετοιο Πολίτευμα Πληρους Διαφάνειας και Αμεσότητος και Ελέγχου των Πάντων από το Λαό, θα ήταν ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ να μη  λυντσαρισθεί  η πιθανή Ωχρή Μασωνική Νεκροκεφαλή του τύπου Παπούλια και Παπανδρέου και Καραμανλή και Φλωράκη και Στεφανόπουλού και Σαρτζετάκη, όταν θα άρχιζε 
να εκφωνεί την προδοσία"σκεπτόμεθα να συγχωνευθούμε με τους Γαλάτες ή με τους Κέλτες ή  με τους Σάξωνες  ή  με τους Ατλαντες Γεφυραίους"!!!! επειδή πρέπει να έχωμε δυνατή Ευρώπη εναντίον των δύο  υπερδυνάμεων!!!!
Επομένως συνάγεται ότι εκτός των αναφερθεισών  τριών Αρχών, το σημερινό Σύνταγμα παραβιάζει ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.
δ)ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ(ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ε) την ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΏΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. 

Το ε) δεν χρήζει  περισσοτέρων σχολίων. Το Άρθρο  26 του Συντάγματος του Εβραίου Τσάτσου (εγγεγραμμένου ως μέλους Ισραηλινής Κοινότητος Αθηνών ) παραβιάζει κατάφορα αυτή τη  Δημοκρατική Αρχή απαγόρεύοντας στο Λαό να νομοθετεί ΆΜΕΣΑ. Γράφει:¨"Η Νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας " αναποδογυρίζοντας τα πάντα και δίδοντας στους Βουλευτές αυτό το οποίο δημοκρατικώς είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ της Εκκλησίας του Δήμου ,δηλαδή της Συνελεύσεως ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ.Επομένως το Συνταγμα της Ελλάδος είναι ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ και πρέπει να καταλυθεί ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ από τους Πολίτες  που έχουν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.
Οι Βουλευτές στη "Βουλή των Πεντακοσίων" δεν ήταν τίποτε άλλο  από Γραμματείς(γραφιάδες) οι οποίοι κατέγραφαν και τακτοποιούσαν τα Πρακτικά των Αποφάσεων της Εκκλησίας του Δημου.Το ίδιο και ο "Αρχων"(Πρωθυπουργός) ως Προιστάμενος αυτών των Γραφιάδων,κάτι σαν τον σημερινόΠρόεδρο της Βουλής ως Προισταμένου των Γραμματέων και...δακτυλογράφων της Βουλής. 
H Βουλή των Πεντακοσίων δεν  είχε δικαίωμα βουλήσεως αλλά ήταν υποχρεωμένηνα συντασει με σωστή γραπτή Γλώσσα το Νομοθετικό Έργο της Εκκλησίας του Δήμου. Το Συνταγμα της Ελλάδος είναι για τα σκουπίδια ακριβώς διότι  δεν είναι Καταστατικό Νόμων οι οποίοι προήλθαν από την Εκκλησία του Δήμου αλλά απο τους Γραφιάδες των Πρακτικών (βουλευτές) της Εκκλησίας του Δήμου, Γραφιάδες οι οποίοι αυθαιρετούντες πραξικοπιματικώς και δικτατορικώς καταχράστηκαν Εξουσίες  της Εκκλησίας του Δήμου, ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ τις επονείδιστες αποφάσεις τους ως δήθεν τάχα  Βούληση του Λαού.
Τα όμοια ισχύουν για τους σημερινούς Νόμους της Ελλάδος,με τους οποίους επιχειρείτε  να δικάσετε τον υπογράφοντα Κε Εισαγγελεύ  ΜΗ ΑΙΡΕΤΕ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ,όπως θα ήταν δημοκρατικώς επιβεβλημένο.
 Όλοι οι Νόμοι σας είναι ΑΚΥΡΟΙ Κοι Δικαστές ΜΗΑΙΡΕΤΟΙ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ, διότι είναι Νόμοι  συντεταγμένοι μετά από υποκλοπή της Νομοθετικής Εξουσίας  την οποίαν διέπραξαν πραξικοπιματίες Βουλευτές  εναντίον της Εκκλησίας του Δήμου. 
Τα  όμοια ισχύουν για την Αστυνομία της σημερινής Ελλάδος την ΜΗ ΑΙΡΕΤΗ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ και ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ αποφάσεις  Δικαστών  ΜΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ.  
Το  Κράτος σας είναι ΆΚΥΡΟ ΑΠΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ Κοι Κοι Δικαστές και Αστυνομικοί. Για τον λόγο αυτό δεν παρίσταμαι στα Δικαστήριά σας  και αρνούμαι να συλληφθώ από ΑΚΥΡΟΥς αστυνομικούς.Και η  παρούσα  με όλα τα προηγούμενα και επόμενα σας κοινοποιείται όχι επειδή  οποιαδήποτε Νόμιμη Εξουσία αλλά επειδή σας προετοιμάζουμε για οτι προκειται να συμβούν από "μια χούφτα Ελλήνων" υπολογίζοντας ότι έχετε ακόμη  μέσα σας σπέρματα Μνήμης Ιστορίας και σπέρματα του Διαχρονικού Ελληνικού Πολιτεύματος. 
Διότι η Αθηναική Δημοκρατία ήταν μια "ελαστική μορφή" του Διαχρονικού Ελληνικού Πολιτεύματος το οποίο περιγράψαμε συνοπτικώς στην αρχή.
Το ίδιο έκαμα  στη σύγχρονη Ελλάδα. Μέσω των Πρώτων Εθνοσυνελεύσεων
δημιούργησαν Νόμους οι οποίοι μεγιστοποιούν την Πάλη των Τάξεων ώστε τελικώς  αυτές οι Τάξεις να πολωθούν σε αντιμαχόμενα κομμάτια ή Κόμματα προς διάλυση του Έθνους και προς την τελικήτου ΕΚΠΩΛΗΣΗ σε ξένες Εταιρείες.
Τέτοιοι Νόμοι είναι οι "Νόμοι Συστάσεως Εταιρειών" όπου "άνευ χρηματικής Συμμετοχής απαγορεύεται η συμμετοχή σε "Εταιρεια" μηδενίζοντας έτσι το 
χρηματικό αντιτιμο  της Επιστημονικής Εμπειρίας (χρήματα για πολυετείς σπουδές), το χρηματικό αντίτιμο  του Εξειδικευμένου Τεχνικού,(χρήματα για ενημέρωση,εκπαίδευση και έρευνα) και το χρηματικο αντιτιμο της Ικανότητος προς Εργασια(κεφαλαιακή αξία εργάτου).  
Εάν δεν υπεσέρχονταν τέτοιοι καταστροφικοί για την Οικονομία Νόμοι, οι Επιστήμονες και οι Εργάτες θα γινόταν ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΜΕΤΟΧΟΙ  των Επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται. Αυτή η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΟΧΗ(Σε κέρδη- ζημίες) αποτελούσε ΕΘΙΜΙΚΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,Δίκαιο το οποίο καταπατήθηκε από το Προδοτικό Σύνταγμα και τους Προδοτικούς σας Νόμους.
Αυτό το Εθιμικό εργασιακό Δίκαιο εκφραζόταν από το λαό με τη φράση"Αυτή η δουλειά έχει τόσο μερίδιο(μερτικο)". Έτσι λειτουργούσε η Ελληνική Ναυτιλία μέχρι που την κατέστρεψαν οι...Βουλευτές,και έτσι λειτουργούσε το Εμπόριο και η Βιοτεχνική Παραγωγή μέχρις...απαλευθερώσεως  της Ελλάδος. Ετσι  λειτουργεί ακόμη και σήμερα η αλιεία έως ότου την καταστρέψουν κι αυτή.
Ερχόμενο το Κράτος και ακυρώνοντας δια Νόμων  αυτόν  τον από χιλιετηρίδων "Καπιταλιστικό Σοσιαλισμό " του ΜΕΡΤΙΚΟΎ ,ΚΑΙ επιβάλοντας ίσο ΜΙΣΘΩΜΑ(ΜΙΣΘΟ) ανεξαρτήτως κερδών της Επιχειρήσεως 
   και ανεξαρτήτως της Παραγωγικότητας του Εργαζομένου(κριτήρια του Μερτικού) ,τίναξε στον αέρα τα πάντα.Δια "νόμων 'δημιουργήθηκαν έτσι "Βιομήχανοι'" οι οποίοιδεν έδιναν το "σωστό Μερτικό" από τα κέρδη τους,δημιουργήθηκαν "εργάτες "οι οποίοι αδιαφορούσαν για ανύπαρκτα κέρδη της Επιχειρήσεως απαιτώντας  "μισθό" ,δημιουργήθηκαν "Εργάτες " οι οποίοι με τον "ίσο μισθό" δεν είχαν κίνητρα  αυξήσεως Παραγωγικότητος,δημιουργήθηκαν  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ και ΔΙΑΜΑΧΕΣ , εκεί που προηγουμένως υπήρχαν ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  και ΑΜΙΛΛΑ.
Στο χάος αυτό ,παρουσιάζεται ο (ποιός άλλος;) Ιουδαίος Ιωσήφ Μπεναρόγια εκλεκτόν τέκνον  της Τεκτονικής Στοάς Θεσσαλονίκης, ο οποίος μεταφέροντας "Τις θεωριτικές διαπιστώσεις"του (ποίου άλλου;) Ιουδαίου Κάρλ Μαρξ υιού  Αρχιραββίνου της Γερμανίας, ίδρυσε το Κομμουνιστικό  Κόμμα ή κομμάτι ή Συντρίμμι  Ελλάδος"για να υπερασπισθεί τα δίκαια των εργατών " ζητώντας  ΟΧΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕΡΤΙΚΟΥ αλλά μεγαλυτερο ισο μισθό, δηλαδή ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗ της Καταστάσεως ΕΛΛΕΊΨΕΩς ΚΙΝΉΤΡΩΝ  ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ,ΤΗς ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΣ ΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΠΕΡΚΕΡΔΩΝ της Επιχειρήσεως,και της Καταστάσεως Αδιαφοριάς σε Ενδεχόμενα Ανεπαρκή Κέρδη της Επιχειρήσεως.
ΕΤΣΙ ΕΞΟΝΤΏΘΗΚΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,με  βιομηχάνους, Εργοδότες και Εργάτες  σε ένα φαύλο κύκλο Διεκδικήσεων μέσω Κ αταστροφής  των Πόρων Παραγωγικότητος, στους Εργάτες και μέσω Απαγορεύσεως στούς Εργοδότες να διανέμουν Υπερκέρδη αναλόγως της Παραγωγικότητος. 
Οι Βουλευτικοί Παλιάτσοι έφθασαν τελευταίωςστο σημείο να απαγορεύουν στους Βιομηχάνους να αυξήσουν τους μισθούς των Εργατών ...της επιτυχίας του προγράμματος σταθεροποιήσεως.(Έχουν και προγράμματα Προδότες).
Τα προγράμματα αυτά επέτυχαν τόσο πολύ ώστε να εκπωλείται σήμερα η Ελλάδα σε ξένους, απ'άκρου εις άκρον, με τερμα την κατάλυση Επικρατείας και την συγχώνευση με USEUR.
ΟΧΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ!!! ΕΙΝΑΙ ΜΠΟΡΔΕΛΟ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΥΛΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ οι οποίοι δεν αισχύνονται να συντασουν και να δέχονται τα όσα προδοτικά περιλαμβάνονται στα αρθρα 27 και 28 του Συντάγματος περί "σταυθμέσεως Ξένων στρατευματων εν καιρώ ειρήνης" και  περί "μεταβολών των Ελληνικών  συνόρων" και περί"υπερισχύσεως των ξένων νόμων έναντι των Ελληνικών Νόμων" 
Αυτά είναι τα αποτελέσματα της καταργήσεως ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΏΤΕΡΗ  ΒΟΥΛΗ.
Εάν στις πρώτες Ελληνικές Εθνοσυνελευσεις ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ , δηλαδή ο ΛΑΟΣ δεν θα επέτρεπε ποτέ στους Προδοτικούς Χαρτογιακάδες Βουλευτές να καταργήσουν νομοθετικώς ΤΟ ΕΘΙΜΙΚΟΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ "ΜΕΡΤΙΚΟΥ"   
Να γιατί ο Κολοκοτρώνης απεκάλεσε το Σύνταγμα  "ΣΥΝΤΡΙΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" και να γιατί ο Καραισκάκης απεκάλεσε το νεοιδρυθέν Κράτος "ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ". Αυτό το Κράτος αποβλακώνει τους Έλληνες εκπωλώντας τις περιουσίες τους σε Ξένους με αντάλλαγμα ηλεκτρονικά κουμπάκια....και δορυφορικά τηλέφωνα οπτικών ινών,δίκην γυίαλινων περιδέραιων...σε ....ιθαγενείς.... Αλλά αφού φτάσαμε ως εδώ θα τα πούμε όλα   Κοι Εισαγγελείς και Δικαστές ΜΗ ΑΙΡΕΤΟΙ και άρα ΆΚΥΡΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΏΣ.
Για να δοθεί"άλλοθι"δημοκρατικότητος στον πολυκομματισμό και για να δοθεί μομφήΦασισμού στην ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ήτοι για να δοθεί Μομφή  στο ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,ήτοι για να δοθεί Μομφή στον Ενιαίο Εθνικό Δεσμό ή Ενιαιο Πολιτειακο Δεσμό, ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ο διεθνής Εβραισμός ανέθεσε σε δύο εκλεκτά του τέκνα,τον Μπενίτο Μουσσολινι(ΜΠΕΝ ΜΕΣΑΧ) και Αδόλφο Χίτλερ(ΑΝΤΟΛΦ ΧΙΣΛΕΡ) ΝΑ ΚΑΤΑΞΕΦΤΙΛΙΣΟΥΝ αυτόν τον Δεσμό(FASCIO) μέσω του "Δεσμισμού"(FASCISMO),ήτοι μέσω των εγκλημάτων τα οποία διεπραχθησαν εν ονόματι της Εθνικής Ενότητος διαχειριζόμενης από Ιουδαίους μισούντες και τα Ιταλικό και το Γερμανικό Έθνος,όπως όλα τζ ΑΔΙΑΙΡΕΤΑ και ΕΝΙΑΙΑ ΕΘΝΗ τ Ικανά να θέσουν φραγμούς στην Συμφυτη Εβραική Λύσσα για διεθνή Εξουσία 
μέσω διαβρώσεως των Εθνών.
Η  Παράσταση επέτυχε για τους αφελείς Ευρωπαίους ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.Όχι ο Εθνισμός και ο "δεσμισμός" ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ οι Ιουδαίοι Συνομώτες με τα γεγονότα του Β! παγκοσμίου Πολέμου!!!
 Ο  Εθνισμός ή Εθνικός Δεσμός ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΟΠΩς ΤΟΝ ΕΦΆΡΜΟΖΕ Η ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΘΉΝΑΣ. Αυτή η Δημοκρατία της οποίας σήμερα τα χαρακτηριστικά και τα θεμελιώδη ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΥΝ οι ψευδοδημοκράτες Κόπροι του "Ελληνικού Κοινοβουλίου".
Επειδή περί Εθνισμού κα Ενότητος ο Λόγος σφραγίζουμε το παρόν με τα λόγια του Πλάτωνα:"Έχομεν ουν μείζον κακόν τη πόλει ήεκείνο ό αν αυτήν διασπά και ποιή πολλάς αντί μιας;΄ή μείζον αγαθόν του αν συνδή(συνδέει) τε και ποιή μίαν;΄ουκ έχομεν"(ΠολιτείαΕ462α) αι"Νόμω...μέλει...ίνα καταχρήται αυτός(ο πολίτης) επί τον ΣΥΝ ΔΕΣΜΟΝ της Πόλεως(του Έθνους)"(Νομοιθ875α). Αυτό ήταν το Αρχαίον Ελληνικό Πολίτευμα το οποίο κατεπρόδωσε το σημερινο Κοινοβούλιον Κόπρων!!!! ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ!!! 
 

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

Θρησκεία διαχρονική ΕΛΛΉΝΩΝ "ΑΝΩ-Θρωσκόντων (ΑΝ-ΘΡΏΠΩΝ)

Το παρόν κείμενο είναι φωτοτυπία από το πρωτότυπο ενός υπαλλήλου Έλληνα της Ν.Α.Σ.Α που έτυχε να γνωρίσω το 2016 στη Ζάκυνθο κάνοντας αυτός διακοπές ,χωρίς να θέλει να γνωστοποιήσω το ονομά  του καθώς έτσι επιτάσσουν οι Αμερικανικοί κανόνες Ασφαλείας! Αποτελεί μοναδικότητα αυτό το κείμενο και με την αδειά του το αναρτώ στο ιστολόγιό μου,για γνώση και πληροφόρηση πολλών ιστορικών δεδομένων!!!

****Εν πρώτοις θα επισημανθούν οι ακριβείς έννοιες των όρων  "Θρησκεία" και "Άνθρωπος" σύμφωνα με την ετυμολογία την οποίαν χρησιμοποίησαν οι Δημιουργοί αυτών των όρων.

++Θρησκεία:¨Ουσιαστικόν υποδηλώνον,μέσω του καταληκτικού μορίου---ΕΙΑ, την συνεχή κατάσταση και λειτουργία του" θρώσκειν"
***ΘΡΩΣΚΕΙΝ:¨εκτεταμένος τύπος του ρήματος "ΘΟΡΕΙΝ" που σημαίνει "ΑΝΑΠΗΔΩ", "ΕΚΤΙΝΑΣΟΜΑΙ",με ετυμολογική προέλευση το "ΘΟΡΟς" σημαίνον εκτινασόμενον ανδρικό σπέρμα κατά την συνουσία. Μεταφορικώς το "ΘΡΩΣΚΕΙΝ" σημαίνει ακριβώς την ταση του άρρενος να εκτινάσεται σε αναζήτηση των Φυσικών Νόμων  μέσω διανοητικής Αναλύσεως(Λογικής ,Αναλυτικής),παράγοντας Σπερματική Γνώση κατά το ανάλογο:Πληθώρα Αναλυτικών Συμπερασμάτων ομοειδών αναλογούντων στην Πλήθώρα Σπερματοζωαρίων του ανδρικού σπερματος.Η οικονομια της Φύσεως θέλει να αξιοποιύνται προς "Πνευματική Γονιμοποίηση",ΜΟΝΟ ΕΝΑή ΕΛΑΧΙΣΤΑ σπερματα Λογικής,γονιμοποιούντα "Θήλεις Εγκεφάλους" λειτουργούντες με την αντίστροφη ήτοι μετην Συνθετική Διανόηση(Λογικη Συνθετική). Μόνον τότε παράγονται Επιστήμες,Τέχνες και ΑρμονικήΣυμβίωση με τον Περιβάλλοντα "ΚΟΣΜΟΝ", προερχόμενο από όμοιες διαδικασίες "συνουσίας" αντιθέτων(Αρρένων και Θηλέων) Δυνάμεων.

***Με δεδομένο το ότι,σε αντίθεση με τη λοιπή Πανίδα,οι "άνθρωποι" είναι   παρά φυσει  συμβιώσεις "ενσαρκώνοντος Σώματος Πυκνής Ύλης", και με δεδομένο το ότι σ'αυτές τις βίαιες ενσαρκώσεις παρά φύσει είναι δυνατόν να ενσαρκωθούν "θήλεα σώματα Αραιής Ύλης" σε "Άρρενα Σώματα Πυκνής  Ύλης" και αντιστρόφως, και με δεδομένο ότι για την άσκηση Λογικής(Αναλυτικήςή Συνθετικής) είναι ικανά ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΡΑΙΗς  ΥΛΗς(ΨΥΧΈΣ), 
συνεπάγεται ότι τοφύλο των " Σωματων  Πυκνής Ύλης" δεν είναικριτήριο για το αν ένας άνδρας ή μια γυναίκα έχουν κλίση προς την Αναλυτικήήή  Συνθετική Λογική. Γενικώς όμως οι άνδρες έχουν κλίση στην Αναλυτική και οι γυναίκες στην Συνθετική Λογική,λόγω του ότι "Το Σώμα πυκνής Ύλης" προσδιορίζει την υπερισχύουσα συμπεριφορά σε άτομα τα οποία δεν έχουν μνήμη της φάσεως προενσαρκώσεως(Εκσαρκώσεως).

***Τό θρώσκειν είναι η  αναζήτηση των Φυσικών Νόμων  από άτομα-φορείς Αναλυτικής Λογικής, και επομένως αποκλείονται από το θρώσκειν τα άτομα -φορείς Συνθετικής Λογικής. Τα άτομα Συνθετικής Λογικής  ρέπουν από τη φύση τους στην πραγμάτωση και την αξιοποίηση των Ιδεών,πράγμα που δεν ενδιαφέρει τα άτομα  Αναλυτικής Λογικής έχοντα ως αυτοσκοπό την ανάπτυξη της θεωρίας ήτοι της πολυσπερματικής γνώσεως.
***Τα ανωτέρω θα ίσχυαν για τα "Σώματα Αραιής Ύλης (ΨΥΧΈς)" εάν δεν είχαν βιαίως υποβιβασθεί σε υποχρεωτική συμβίωση εντός"Σωματων Πυκνής Ύλης". Τώρα όμως και τα Άρρενα καιτα Θήλεα Σώματα Αραιής ύλης   έχουν την ταση του "ΘΡΩΣΚΕΙΝ" ήτοι της φυγής από την περιορισμένη ποσότητα παραστάσεων που μπορούν να έχουν σε κατάσταση Φυλακισμένων εντός Σωμάτων Πυκνής Ύλης.
To παραπάνω σημαίνει ότι τα  Ενσαρκωθέντα άρρενα Σώματα Αραιής Ύλης  έχουν δύο λόγους φυγής από τη ζωώδη κατάσταση της λοιπής Πανίδος:ά) Την φυσική τους κλίση για Αναλυτική Λογική, και β) τη φυγή τους από τη φυλακή του Σώματος της Πυκνής Ύλης. Αυτή η τάση φυγής εκδηλώνεται με "παραψυχολογικές"αναζητήσεις έχουσες  Λογική  επικάλυψη.
Τα Ενσαρκωθέντα Θήλεα Σώματα Αραιής Ύλης έχουν μόνον ΕΝΑ ΛΟΓΟ φυγής από τη ζωώδη κατάσταση λοιπής Πανίδος:Την φυγή από τη φυλακή του Σώματος της Πυκνής Ύλης. Αυτή η φυγή εκδηλώνεται με "παραψυχολογικές" αναζητήσεις έχουσες  Συναισθηματική και Υλική επικάλυψη.Τέτοια επικάλυψη για θήλεις ΕνσαρκωμένεςΨυχές είναι η εφεύρεση του Χριστιανισμού,Συναίσθημα ανεπτυγμένο κατά κόρον υπό μορφήν"δακρύουσας Παναγίας" και με την Ύλη των Χριστιανικών Ναών ή των Εικόνων ως ψευδές υποκατάστατο της επαφής με το "Θείον" ήτοι της επαφής με την πραγματικότητα την οποίαν εβίωνε στο φυσικό της περιβάλλον η Θήλεια Ψυχή.
**** AΝΘΡΩΠΟΣ:¨Ο όρος προέρχεται από τη σύνθεση των  "ΑΝΩ" και "ΘΡΩΣΚΩ" κσι σημαίνει ακριβωςΤο "ον που έχει την τάση να εκτιναχτεί προς τα άνω,σε τόπους όπου είναι το φυσικό του περιβάλλον για το ΕΙΔΙΚΟ ΒΆΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΑΙΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ!
Τό φυσικό ανάλογο είναι 'Το Υδρογόνο το έχον την τάση να ανέλθει στη στρα τόσφαιρα όπου είναι το φυσικό του περιβάλλον ηρεμίας για το ΕΙΔΙΚΟ ΤΟΥ ΒΑΡΟΣ μικρότερο του ειδικού βάρους του οξυγόνου(Πυκνή Ύλη) του οποίου το περιβάλλον είναι η επιφάνεια της γης....
Είναι αξιοσημείωτο ότι ΜΟΝΟ η Ελληνική Γλώσσα χρησιμοποιεί την ΄εννοια του "ΑΝΩΘΡΩΣΚΟΝΤΟΣ" για το ανθρώπινο γένος.όλες οι άλλες Γλώσσες χρησιμοποιούν τον όρο"ΧΟΙΚΟΣ"Δηλαδή "ΧΩΜΑΤΙΝΟΣ" ήτοι αποτελούμενοςΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΙΝΑ ΠΥΚΝΗΣ ΥΛΗΣ"
Πραγματι στις Λατινογενείς γλώσσες χρησιμοποιείται η ρίζα"HOMO" Κλαπείσα από την Ελληνική λέξη "ΧΩΜΑ"( ούτε ιδικές τους λέξεις για το χώμα δεν διαθέτουν οι βάρβαροι....) για να υποδηλώσει ότι τα ανθρώπινα Όντα είναι μόνο χώμα(δηλαδή αποτελούμεναμόνο από γήιναχημικά στοιχεία) ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ φυλακισμένο μέσα σ'αυτό το γήινοΣώμα....
Από την ανωτέρωΛατινική(Ελληνική)Ρίζα προέρχεται το Γαλλικό HOMME,το Ιταλικό UOMO, το Αγγλικό MAN  εκ συγκοπής του HUMAN κ.λ.π.
Ομοίως στην Εβραικήχρησιμοποιείται το ΑΔΑΜτο σημαίνον "ΧΟΙΚΟΣ".
Αυτες τις λέξεις χρησιμοποιούν οι ανωτέρω βάρβαροι όταν θέλουν να υποδηλώσουν ΤΟΝ "ΑΝΘΡΩΠΟ" και σκοπεύουν να μας εκπολιτίσουν μέσω της 'ΕΠΟΚ(USEUR) καταργώντας την Ελληνική Γλώσσα στην Ελλάδα,επιβάλλοντας την Αγγλική,για την οποία οι Εβραικές Στοές τρίβουν τα χέρια τους επειδη οι εκεί κρυπτοιουδαίοι λόγιοι του 14ου αιώνος κατόρθωσαν να επιβάλουν την ανεστρα μμένηλέξη του   DOG=Σκυλος ως όνομα του θεούGOD...(πρακτικάΣτοάς Μεγάλης Δρυός Ν.Υόρκης),αντί του μέχρι τότε χρησιμοποιύμενουDEUS,λατινογενούς όρου ληφθέντος και πάλι από τοΕλληνογενέςΘεός.(Θέω= διατρέχω,Θέων=ο διατρέχων το διάστημα).
O ορος λοιπόν "ΆΝΘΡΩΠΟΣ" σχηματίστηκε από τους Έλληνες Φιλοσόφους για να υποδηλώσει τα άτομα έκείνα τα οποία ασχέτως του αν περιέχουνν Ενσαρκούμενα Άρρενα ή θήλεα Όντα Αραιής Ύλης,ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥΣ από ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ σε χώρους όπου ζουν οι Κατωτέρας ΤάξεωςΘεοί(περιεχόμενοι στο Σώμα του Ενός Μεγίστου Θεού δίκην κυττάρων του),και ότι αυτά τα άτομα,μετά το τέλος της ζώής τουΣώματος Πυκνής Ύλης όπου είναι φυλακισμένα,ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ για την επιστροφή τους στο φυσικό τους περιβάλλονή Ηλύσια Πεδία,το διΑστημικό χώρο όπου ευρίσκεται η Άνω Ελλάς και ο Άνω Όλυμπος, με την Ανω Θετταλία, την Άνω Αττική, την Άνω  Μακεδονία , τηυ ΆνωΙωνία  κ.λ.π.
Είναι εύλογο ότι όλα αυτάμπορούσαν να τα διανοηθούν και να τα διατυπώσουν προφορικώς και γραπτώς μόνον ΆΤΟΜΑ ικανά να λειτουργήσουν ως Διδάσκαλοι άλλων ατόμων --μαθητών ώστε να συνειδητοποιήσουν αυτοί οι μαθητές την ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ του Όντος το οποίον ενσάρκωναν στο γήινο σώμα τους, και να αρχίσουν μέσω ΕΡΕΥΝΑΣ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ της Ανω Ελλάδος να προετοιμάζονται για το ταξίδι της επιστροφής στη Άνω Πατριδα μετα το θάνατο του γήινου σωματός των. Οι Έλληνες λειτούργησαν ως τέτοιοι διδάσκαλοι και  γιαυτό ΟΡΘΟΦΡΟΝΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΌΧΙ  ΥΨΗΛΟΦΡΟΝΩΝΤΑΣ έλεγαν για τους εαυτούς των:¨
"ΜΕΤΑΞΥ  ΘΕΩΝΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΩΝ ,ΕΛΛΗΝΕΣ"  

Με το προηγούμενο συλλογιστικό και από θέσεωςΑνωτέρων οι Έλληνες αποκαλούσαν τους...ΑΔΑΜ και τους  HOMO  ως βαρβάρους(εκ του ήχου βαρ-βαρ)ώς ήχου τραυλίσματος των τραυλών...διανοητικώς λόγω της επιμονής τωνσε διανοητικά τραυλίσματα και ασυναρτησίες ψευδοφιλοσοφιών οι οποίες παρηγαγαν τον Ιουδαισμό,τον Χριστιανισμο,τον Μωαμεθανισμό,τον Βουδισμό και τις υπάρχουσες σήμερα  θρησκείες μηδεμιάς εξαιρουμένης.

*****Τα ανωτέρω αποτελούν και τις απόψεις του λοιπού Ελληνικού Πρσωκρατικού Ιερατείου, το οποίο δεν μπόρεσε όμωςνα θέσει τελικώς φράγμα στα Σημιτικής ΠΡΟΕΛΕΎΣΕΩς Ιερατεία τα οποία δι'ειρηνικής εισβολής εξ Ανατολών(ΚΑΣΜΙΡ) ΚΑΙ Εκμεταλλευόμενα την Ανεξιθρησκεία των Ελλήνων ίδρυσαν εντός της Ελλάδος" Ναούς ιερας Πορνείας",Ναούς Βακχικών  Οργίων" και διέδωσαν στον αμαθή όχλο τη Μαγεία και την Ειδωλολατρια Αγαλμάτων. Αυτή η κατάπτωση του ΘΡΩΣΚΕΙΝ των Ελλήνων προεκλήθη από τα Σημιτικά Ιερατεία με σκοπό την εγκαθίδρυση της ΚρόνιαςΓιαχβειστικής  θρησκείας του "εξωκοσμικού Λόγου" προς αποβλάκωση των Ελλήνων και ως "αναγκαστικό  υποκατάστατο" της από τα ίδια Ιερατεία διαφθαρείσης θρησκειας του ενδοκοσμικού  Λόγου. Αυτή η διαφθορά από θρησκευτικούς πρακτορες  των Σημιτών άρχισετο 680 π.χ. ως χρονολογία κατά την οποία "συμπτωματικώς" ανεφάνησαν ταυτοχρόνως Ο Βουδισμος,ο Ιουδαισμός,ο Κομφουκιανισμός και τα λοιπά θρησκεύματα και δόγματα ως προιόντα του Ιδίου Ιερατείου του  Κασμίρ και του Θιβετ.  
Tο υποκατάστατο της Κρόνειας θρησκείας με τις μεσσιανικές της ηλιθιότητες   είναι  σήμερα  ό Χριστιανισμός ως εξελιγμένη μορφή του Κρονίου θρησκεύματος.
Είναι άκρως ενδιαφέρον να ιδούμε τί προσέφερε αυτή η νέα εισαγόμενη θρησκεία στους πιστούς της. Διαβάζουμε λοιπόν στον  εκπροσωπό της Διονύσιο Αρεοπαγίτη τα παρακάτω καταπληκτικά και σκοταδιστικά:
'"Διο και αυτοί(οι θεολόγοι) την δια τών αποφάσεων άνοδον  προτετιμήκασιν,ως εξιστώσαν την ψυχήν των εαυτή  συμφυλων, και δια πασών των θείων νοήσεων οδεύουσαν,επ'εσχάτων δε των όλων αυτώ συναπτουσαν, καθ'όσον καιημίν εκείνω συνάπτεσθαι δυνατόν." Ερμηνεία:¨Δια τούτο οι ευσεβείς έχουν προτιμήσει την,δι'αποφατικών αρνήσεων προς τις γήινες ενασχολήσεις, προς τα πάνω άνοδον,επειδή εκτοπίζει την ψυχήν από τα ομόφυλά της όντα, την καμνει να προχωρεί μέσα από ,καθαρώς  θείες νοήσεις,εις το έσχατο άκρο της περιοχής των Όντων, την φέρει εις επαφήν  εφόσον είναι δυνατόνημείς να λάβωμεν μιαν τοιαυτην επαφήν με τον Θεόν"
Εδώ συμβαίνουν τα εξής σκοταδιστικά:
α) Σε αντίθεση με την Ελληνικήν Πάγια θέση του "μετρου", δηλαδή της ισορροπημένης ενασχολήσεως στα γήινα και τα Ουράνια  θέματα,δίδεται η συμβουλή της εγκαταλείψεως  των γήινων ενασχολήσεων ήτοι Επιστημών,Τεχνών, Πολεμικών Τεχνών προς διαφύλαξη της Πατρίδος,Γυμναστικής προς τελειοποίηση του Σώματος,Οικονομικής ευμάρειας προς ασφαλή Διαβίωση,κ.λ.π. σε όσους θέλουν να λέγονται ευσεβείς.
β) Προτείνεται ο ισχυρισμός ότι ανευ  ερεύνης στην Επιστήμη της Αστρονομίας και της Γεωμετρίας,είναι δυνατή  η προς τα επάνω άνοδος η οποία μάλιστα κατ'ακατανόητο τρόπο μπορεί να γίνει δήθεν ενώ το άτομο βιώνει ως "ευσεβής" πάνω στον πλανήτη,χωρίς να έχει εγκαταλείψει το θανόν γήινο σώμα του. Προφανώς εδώ νοείται η "Πνευματική ανάταση" τους "ευσεβούς" με προσωπικές του φαντασιώσεις και προβολές επιθυμιών,δήλαδή μια ανάταση τουΤΠΟΤΕ ΣΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ.Προφανώς με την προτεινόμενη ανάταση ή "προσωπική Πελαγοδρομία χωρίς χάρτη" επιχειρήθηκε να υποκατασταθεί ηΛΟΓΙΚΗ  σε κατάταση Αυστηρώς Αντικειμενικής ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ Επιστήμης -θρησκείας των Ελλήνων.(Αντικατάσταση της Λογικής με παραληρούν Συναισθημα.
γ) Επιχειρείται εκτοπισμός της ψυχής από τα ομόφυλα της ΌΝΤΑ, δηλαδή επιχειρείται κοινωνική διάσπαση των Ελλήνων μέσω καταργήσεως της Γενικής δραστηριότητος της Εκκλησίας του Δήμου σε έργα Νομοθεσίας, Επιστημών ,Τεχνών ,Αμυνας Πατρίδος,Οικονομίας κ.λ.π. ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ σε ακατανόητες ομαδικές προσευχές,λειτουργίες θρησκοειδούς φαντασιώσεως και αυθυποβολής. 
δ)Βιάζοντας παρά φύσει την Ελληνική Λογική την νοούσα μόνον τον Ενδοκοσμικό Λόγον,εισάγεται ή εντελώς τρελή διαστροφή της "περιοχής των Όντων η οποία όπου τελειώνει....εκεί ακριβώς αρχίζει η περιοχή του Θεού, ενώ μόλις κάποιος τερματίσει  να διατρέχει την περιοχή των Όντων....έρχεται σε επαφή με το Θεό..."
Τα ανωτέρω άκρως καταστροφικά ονομάζοντας τη Φύση"Δημιούργημα" και" όπως την  όχι μέρος του  Σώματος του Θεού" όπως την εννούσαν  έως τότε οι έλληνες, κατόρθωσαν να αποιεροποιήσουν τη Φύση στη συνείδηση των Ελληνων,και να την μετατρέψουν σε κατά βούληση διαχειριζόμενο καταναλωτικό αγαθό στα χέρια των Γεφυραίων    παροίκων στην Ελλαδα.
ε) Ασκείται απάτη, με φρούδες υοσχέσεις"επαφής με το Θεό", αναιρώντας τη ΓΝΩΣΗ των Ελλήνων Φιλοσόφων περί του ότι"είναι αδύνατη τέτοια επαφή μετο Ανώτατο Ον  λόγω μεγάλης διαφοράς συχνότητος κραδασμών(ηλεκτρομαγνητική ταλάντωση ατόμων) μεταξύ της Θείας και της Ανθρωπίνης Ουσίας ,έστω και αν η ανθρωπινη ουσία  περιέχει στο Σώμα της τη θεία Ούσια σε ταυτόχρονη συνύπαρξη"Αυτή η απάτη πουλάει "τουρισμό για ταξίδι στην περιοχή του Θεού"με αντίτιμο τις Οικονομικές εισφορές ,τις δωρεές περιουσιών, συναισθηματική τυφλή υποταγή, πνευματική  τυφλή υποταγή, ΣΕ ΣΗΜΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ.(Βακχική Οργιαστική Λατρεία, ίδε "ΒΑΚΧΕΣ" Ευριπίδη) 
Συνοπτικώς:΄Ενώ το ΘΡΩΣΚΕΙΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ απεργαζόταν  την πρόοδο των τεσσαρων θεμελιακών Ιδιοτήτων:¨ΓΝΩΣΗ ΛΟΓΙΚΗΣ(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ),ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΛΕΙΝ (ΤΕΧΝΕΣ),ΑΙΣΘΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ(ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ) ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ(ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ-ΠΟΛΕΜΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ),
η Χριστιανική Θρησκεία περιόρισε τις τέσσερις ιδιότητες σε μία:¨το ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΛΕΙΝ ή ΑΓΑΠΗ ή μαλλον τις περιόρισεσε ...σε μισή διότι το ΦΙΛΕΙΝ όπως το εννοεί η Χριστιανική Εκκλησία είναι ...η αγάπη που δημιουργείται σε Ναούς και, εκκλησιαστικές Συναθροίσεις και Εορτές, ενώ το ΦΙΛΕΙΝ  των Ελλήνων απαιτούσε τέχνες δηλαδή καλλιέργεια του Συναισθήματος Φιλίας μέσω Ποιήσεως,Μουσικής ,Θεάτρου, Τέχνης, Φιλοσοφικής Συζητήσεως,χωρίς να εξαιρείται το ΦΙΛΕΙΝ των Θρησκειών.
Η  Γνώση η οποία επέτρεπε στους Αρχαίους  Έλληνες Ιερείς να γίνονται καιΑΥΤΟΜΑΤΩΣ Αστρονόμοι και ...Πυρηνικοί Φυσικοί, ικανόι να συλλάβουν και να διατυπώσουν τα προηγούμενα,είχε ως υποδομή της την Καθαρώς Θεωρητική Έρευνα της Μαθηματικής Αναλύσεως ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ότι τα συμπεράσματά της  ανταποκρινόταν στην Γεωμετρία του Περιβάλλοντος Κόσμου, μετά από εξαντλητική Αποδεικτική Διαδικασία.(ΜΗΔΕΙΣ ΑΓΕΩΜΕΤΡΗΤΟΣ ΕΙΣΗΤΩ)
Στην υπό εξέταση...αποθέωση του ΔΩΔΕΚΑΘΕΟΥ είχαν είχαν ανακαλύψειτην ΑΠΟΛΥΤΗ ΓΝΩΣΗ με την έννοια του ότι μέσω δύο μαθηματικών εξισώσεων ήταν σε θέση να γνωρίζουν την Κωδική Κλείδα των Αποστάσεων ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΤΡΟΧΙΏΝ για όλους τους κυτταρικούς Σχηματισμούς  από τον Μικρόκοσμο του Ατόμου έως το Μέγιστο Ον Σύμπαν (Θεός).
Αυτή κ κωδική κλείδα είναι οι ΔΩΔΕΚΑ ΤΙΜΕΣ της εξισώσεωςΘν=ι+θν οι οποίες εξάγονται με τους περιορισμούς ν=1,5χμ και μ=13-λ όπου λκαι μ είναι ακέραιοι θετικοί(συνθήκες εκθέτου ν) ,όταν το θ είναι προιόν λύσεως της εξισώσεως θ2-θ-1=0 
δηλαδή της ονομαζομένης Διοφαντικής εξισώσεως.(ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ   θ) 
Η Διοφαντική εξίσωσις διδει ώςλύση τον "χρυσούν αριθμό"θ-1,618 
ο οποίος στη Γεωμετρική του έκφραση 1,618:1 δίδει την αναλογιά της "χρυσής Τομής".
Αυτές οι ΔΩΔΕΚΑ ΤΙΜΕΣ από τοθ1  έωςθ12 είναι οι ΔΩΔΕΚΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΧΙΩΝ στο Σύμπαν, από τις τροχιές των Πλανητών περί τον Ήλιο,έως τις Τροχιές των 24ων ΣΥΜΠΝΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ περί τους δύο ΥΠΕΡΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ τους αποτελούντες  το Σώμα του Σύμπαντος(Θεού) 
Αντιστρόφως,σε συνεχή σμίκρυνση αναλογιών,αυτές οι ΔΩΔΕΚΑ ΤΙΜΈΣ δίχως τις τροχιακές αποστάσεις των Ηλεκτρονίων από τους Πυρήνες τους.
 Επειδή αυτές οι τιμές συνιστούν ΣΥΜΠΝΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ανωτέρους του Ενός Μεγίστου Θεού(του οποίου εδημιούργησαν το Σώμα και τα συνιστώνταΑστρικά κυτταρα ή όργανα),γιαυτό οι Έλληνες τις ονόμασαν ΔΩΔΕΚΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥς ΝΟΜΟΥΣ Ή ΔΩΔΕΚΑ ΘΕΟΥΣ,με συμβολά τους δώδεκα ανθρώπινες Μορφές(αγάλμ.)
Αυτές τις ΤΙΜΕΣ οι Έλληνες τις αξιοποίησαν με τη μέθοδο των Αναλογιών,ευρίσκοντας π.χ. τον λόγον (πηλίκον) ο οποίος προέρχεται από τη διαίρεση της αποστάσεως Γης-Ηλίου δια της αποστάσεως π.χ. του Πλανήτου Διός από τον τέταρτο Δορυφόρο του, με το σκεπτικό ότι η Γη είναι ό Τέταρτος Δορυφόρος του Ηλίου. Ο εξαγόμενος λόγος(πήλίκον) πολλαπλασιαζόμενος επί την απόσταση Γης-Ηλίου θα έδδε την απόσταση του Σείριου από τον  τέταρτο Ήλιο  Δορυφόρο του,κ.λ.π. Πολλαπλασιάζοντας συνεχώς τα προκύπτοντα γινόμενα επί τον ίδιον λόγον,ευρισκονται ευκόλως όλες οι αποστάσεις Τροχιών όλων των Αστρικών Σωμάτων(Ηλίων ,Γαλαξιών,Νεφελωμάτων,κ.λ.π.) από τα κέντρα περιστροφής τους και όλων των Κέντρων περιστροφής μεταξύ τους.
Στο παράδειγμα που αναφέραμε έχουμε για την απόσταση Γης -Ηλίου Α=κχθ4 και Διός Δρυφόρου του Β=ρΧθ4. Αν ολόγος Α/Β=Γ, τότεΑΧΓ   είναι η απόσταση Σείριου με τον τέταρτο Ήλιο Δορυφόρο του στίς ίδιες γωνίες ελλειπτικής και με διόρθωση συντελεστού "Ψ"  ως διαφορά των λόγων Μαζών:Ήιος /Γη καιΖευς /Δορυφόρος του.
Τα αναωτέρω σφραγίζονται με το γραφέν του Πλατωνος:Και δεσμόν καλλιστον ο Θεός εποίει...Δεσμός δε καλλιστος η Αναλογία" 
Αυτή  ήταν η Αρχαία Ελληνική Θρησκεία.(ΤΙΜΑΙΟΣ,ΠΛΑΤΩΝΟΣ). 
  
 

Τρίτη 7 Μαΐου 2019

Ζάκυνθος: Λιτάνευση Ιερών Εικόνων Αναστάσεως και Υπεραγίας Θεοτόκου Λαου...

ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΡΕΜΑΤΑΙ

Ζάκυνθος:Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου 2019 | Ι.Ν Φανερωμένης πόλεως [2...

Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΑΔΥ - Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ