Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δεν  έίναι του δυναμικού της Νοημοσύνης των παραληπτών της παρούσης η Ανάλυση του Πολιτεύματος το οποίο ίσχυε στην Ελλάδα στη διάρκεια της Ιστορίας της επί δεκάδες χιλιετηρίδων έως το 680 π.Χ., έτος αρχής διαβρώσεως των πάντων   από τα εξ Ανατολών Σημιτικά Ιερατεία.
Περιοριζόμεθα μόνον συνοπτικώς να πούμε : Το Πολίτευμα των Ελλήνων ήταν  τύποις Βασιλικό(ενός ανδρός) και στην ουσία Πολίτευμα Οργανικό, ήτοι Πολίτευμα στο οποίο εναλλάσονταν Πολίτες Αριστεύσαντες κατόπιν Αγώνων σε Επιστήμες,Τέχνες,Οικονομία, με Διοικητική Δομή τις Συσπειρώσεις  του 26(2χ13), ως Αντίγραφο της Συγκροτήσεως του Σύμπαντος. Ανά τεσσερα έτη ο"ο Βασιλεύς" Ως  Μέγιστος Διαιτητής Διαφορών τις οποίες δεν μπορούσε να λύσει η οργανική Ιεραρχία, απέδιδε λόγο Πεπραγμένων σε μή κυβερνώσα  Υπερβουλή Γερουσιαστών όπου του απεδίδοντο τιμές ή ποινή του θανάτου  αναλόγως με την επιτυχία ή αποτυχίαστη θητεία του. Ανά τεσσερα έτη  εγένοντο Αγώνες  για την ανάδειξη των Νέων Αρίστων σε όλους τους τομείς της Κρατικής Ιεραρχίας.Δεν υπήρχε για κανέναν και πουθενά ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ.
 Εάν οι σημερινοί  μετέχοντες στην Ελληνική Κρατική Μηχανή κριθούν με αυτό τοΠολίτευμα ,είναι όλοι για καθαίρεση και αντικατάσταση. Στο ανωτέρω
 Πολίτευμα ήταν Συνταγματικώς νομοθετημένο το Ελάχιστο και το Μέγιστο Όριο τηςπεριουσίας των Πολιτών, ενώ απαγορευόταν στους μη κυβερνώντες Γερουσιαστές να έχουν Ιδιωτική περιουσία, και απαγορευόταν στους Ανώτερους και Ανώτατους Κρατικούς Λειτουργούς και στο Βασιλέα να  έχουν 
ιδιωτική περιουσια πλην της οικίας.
Επειδή τα ανωτέρω είναι άκρως ουτοπικάγια τη σημερινή θλιβερή Συνταγματολογία και Νομολογία,θα περιορισθούμε στη σύγκριση του σημερινού λεγόμενου"Δημοκρατικού"Πολιτεύματος, με το Δημοκρατικό Πολίτευμα των Αθηνών  από το οποίο το σημερινό θέλει να "νομιμοποιηθεί" και να αυτοδικαιώσει λόγο υπάρξεως.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
α) ΑΡΧΗ ΑΜΕΣΟΤΗΤΟΣ:¨Πολίτες δεν αντιπροσωπεύονταν στην εξουσίααπό βουλευτές  εκλεγόμενους  δια ψηφοφορίας,ΑΛΛΑ  ασκούσαν οι ίδιοι την εξουσία εκλεγόμενοι δια κλήρου στη Βουλή των Πεντακοσίων για Καταστατική Καταγραφή Αποφάσεων, τις ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ τίς ελαμβανε η Απαρτία της Εκκλησίας του Δήμου δηλαδή όλοι οι Πολίτες σε αναδεκαήμερο συγκεντρώσεις ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
β)ΑΡΧΗ ΑΙΡΕΤΟΤΗΤΟΣ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ:Σε καμιά Κρατική Υπηρεσία δεν υπήρχαν Μόνιμοι Υπάλληλοι διορισμένοι από Ανώτερη Αρχή.Όλοι οι Κρατικοί Υπάλληλοι ήταν δια κλήρου Αιρετοί και η θητεία τους έληγε ανά έτος ήανά τεσσερα  έτη για να εκλεγούν άλλοι Υπάλληλοι  πάλι δια κλήρου.
γ) ΑΡΧΗ ΑΝΑΚΛΗΤΟΤΗΤΟΣ (ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΣ):¨Σ επερίπτωση μομφής εναντίον  του Ανωτάτου Αρχοντος και των Κρατικών Υπαλλήλων , γινόταν ψηφοφορία παραμονής ή καθαιρέσεως από το Αξίωμα το οποίο κατελάμβανε ο ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ εκλεγμένος σ'αυτό.   
δ)ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:¨Οι Δικαστές(Ηλιαία,Εφετείον,Άρειος Πάγος κλπ) δεν είναι μόνιμοι αλλά,ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟΙ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ  δια κληρώσεως μεταξύ όλων των Πολιτών,Ίσχυε και για τους Δικαστές η Αρχή της Αμεσότητος και η Αρχή της Ανακλητότητος ή Καθαιρέσεως δια ψηφοφορίας.
ε) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ(ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ);¨Και εδώ ίσχυαν οι τρεις ανωτέρω Αρχές. Δεν υπήρχε μονιμή Αστυνομία αλλά εναλλασσόμενοι Πολίτες 
(Δήμιοι εκλεγόμενοι δια ΚΛΗΡΟΥ)
Τα δεδομένα αυτά εάν κάποιος εξυπνάκιας νεοελληνας βουλευτής τολμούσε να προτείνει στους τότε Αθηναίους το σημερινό"Πολίτευμα της Κοινοβουλευτικής Δικτατορίας ",θα τον λυντσάριζαν ως προπαγαδίζοντα  το...
Τυραννικό Πολίτευμα.  
Τρεις Αρχές της ΑΜΕΣΟΤΗΤΟΣ,της  ΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΑΙΡΕΤΟΤΗΤΟΣ καιτης ΑΝΑΚΛΗΤΟΤΗΤΟΣ είναι οι τρεις θεμελιώδεις Αρχέ του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.
Χωρίς    εφαρμογή αυτών των τριών Θεμελιακών  Δημοκρατικών  Αρχών ,το Πολίτευμα παύει να είναι Δημοκρατικό και γίνεται Δικτατορικό και Ολιγαρχικό.
Κάθε Πολίτευμα το οποίο καταργεί μία από αυτές τις Αρχές και θέλει να λέγεται Δη μοκρατικό , ΕΙΝΑΙ  ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ  ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ, Απατεώνων"Συνταγματολόγων" Απατεώνων "Νομοθετών" ,Απατεώνων "Υπουργών " Απατεώνων "Βουλευτών", οι οποίοι εμπαίζουν τον Λαό εκμεταλλευόμενοι το ότι ο Λαός δεν έχει Γνώση της Ιστορίας και τη δύναμη να αντι
Είναι χίλιες φορές προτιμώτερο ένα ανοιχτά και απροσχημάτιστα Δικτατορικό Πολίτευμα το οποίο μπορεί κανείς να πολεμήσει σαν ΕΝΤΙΜΟ ΕΧΘΡΟ ,παρά να έχει κανείς να αντιμετωπίσει ενα ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ και ΚΡΥΠΤΟΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ  Πόλίτευμα το οποίο συμπεριφέρεται ΣΑΝ ΑΤΙΜΟΣ ΦΙΛΟΣ εξαπατώντας τους πάντες  για να οδηγήσει στην ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.
Με το παραπάνω σκεπτικό ,το "Συνταγμα της Ελλάδος" είναι ένα κείμενο ψευδεπίτιτλο αποδεκτό από ανοήτους ή από επιλήσμονες της Ελληνικής Ιστορίας.
 Το Πολίτευμα της Ελλαδος δεν είναι"Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία" όπως ...βεβαιώνει το Άρθρο 1 του Συντάγματος. Είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δικτατορία της χειρίστης μορφής και της υπουλοτάτης μορφής εφόσον θέλει να εμφανίζεται ψευδώς ως Δημοκρατία.
Εαν ισχύει η Αρχή ΤΗΣ ΑΜΕΣΟΤΗΤΟΣ ,ήτοι εάν όλοι οι πολίτες περνούν διαδοχικώς δια εξαντλούμενου κλήρου, σε Αξιώματα Υπουργών, Προέδρων  Δημοκρατίας, Βουλευτών κλπ με ετήσιες θητείες όπως στην Αρχαία Δημοκρατία των Αθήνών, ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  διότι είναι αδύνατον να μυηθούν Τεκτονικώς και Προδοτικώς όλοι οι Κρατικοί Υπάλληλοι μετά την κληρωσή τους για Υπηρεσία , Η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΥΗΣΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ απαιτεί έτη προετοιμασίας μεσα στις Στοές των Κόπρων και των Ελεεινών Συνομωτών από όπου λαμβάνονται "τα φύτρα" των μελλοντικών Πολιτικών .
Εάν ισχύει η Αρχή της ΑΝΑΚΛΗΤΟΤΗΤΟΣ ήτοι  αν οι Υπουργοί και ο Πρωθυπουργός μπορούν να καθαιρεθούν  από ψηφοφορία αυθαίρετη του Δήμου ήτοι αυτοδικαίων λαικών συνελευσεων  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ,και εάν ισχύει η ΠΟΙΝΗ  του θανάτου πού είναι δυνατόν να επιβάλουνάλλα ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ αποτελούμενα από δικαστές ΚΛΗΡΩΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  ,ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ,διότι κανείς δεν παίζει το κεφάλι του "κορώνα- γράμματα" με Δικαστές τους οποίους ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ούτε ΜΙΣΘΟΔΟΤΕΙ ούτε απειλει με ΜΕΤΑΘΕΣΗ   ούτε απειλει με στασιμότρητα βαθμολογικήκλπ. 
Τα Φραγκόπληκτα Καθάρματα των Πρώτων Ελληνικών Εθνοσυνελεύσεων έθεσαν με το Συνταγμα τους τα θεμέλια για την ανατίναξη των ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΣΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΤΟΤΗΤΟΣ. ΟΘεόδωρος Κολοκοτρώνης έχοντας Τεκτονική μύηση την οποίαν τελικώς έφτυσε(από Κρμπονάρους Ιταλίας), εγνώριζε το πού θα οδηγούσε το Πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα και εναντιώθηκε 
αποκαλώντας το λογο παικτικώς "Σύντριμμα".
 Εκείνο το προδοτικό για την Ελλάδα Σύνταγμα κατέληξε στο σημερινό έκτρωμα το οποί για αυτοπροστασίατου στο αρθρο 110 του Συντ., γράφει:ΟΙ διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση ,ερκτός από εκείνες που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του Πολιτεύματος ως Π.Κ.Δ."
Σοβαρώς:¨Δηλαδή αν ευρεθούν μια χούφτα Έλληνες που θα αναποδογυρίσουν τα πάντα για την επαναφορά της Άμεσης Κληρωτής Δημοκρατίας, τί θα πρέπει
να κάμουν οι άλλοι Ελληνες; θα πρέπει να "κάμουν Αντίσταση" υπακούοντας στο σημερινό Σύνταγμα;Διότι μέχρι σήμερα αυτή η "αντίσταση" περνάει  "δικαιολογημένη"μερ το χάπι "της κακιάς Χούντας". Όταν όμως το Πολίτευμα 
γίνει η Απόλυτη Δημοκρατία Αμεσότητος και Ανακλητότητος,τότε τί χάπι θα χρησιμοποιηθεί για την επαναφορά του σημερινού Πολιτευματος της Κοινοβουλευτικής Δικτατορίας;
Λέτε...να ευρεθούν οι "τρελοί" που θα επιχειρήσουν κάτι τέτοιο γινόμενοι"Βασιλικότεροι του Βασιλέως " ήτοι Δημοκρατικότεροι του Δημοκράτου,αφήνοντας σύξυλους Εβραίους και Προδότες Τέκτονες στην Ελλαδα;
Αλλά με το Σύνταγμα συμβαίνει και κάτι ΑΛΛΟ ΑΚΡΩΣ  ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ:

ΥΠΟ ΤΟΨΕΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΗΜΑ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ...ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ ,Το Σύνταγμα -Σύντριμμα αρνείται να επιτρέψει στο Κράτος να υπάρχει και να λειτουργεί ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΥΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και Κυβέρνηση η οποία προέρχεται από εκλογές μεταξύ αντιμαχομένων Κομμάτων ή αλλέως Διασπασμένων  Τμημάτων του Λαού που διαιωνίζουν την ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ για τους Συνταγματολόγους Προδότες ΠΑΛΗΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ!!!!
Αυτόν ακριβώς τον Συνταγματικώς κατοχυρωμένο Πολυκομματισμόή Πολυκομμάτιασμα  ή Πολυδιαίρεση ή Πολυσυντριβή της Εθνικής Ενότητος ονόμασε ο ΚολοκοτρώνηςΣΥΝΤΡΙΜΜΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και 
γιαυτό το λόγο εξοντώθηκε από τα Κοινοβουλευτικά Καθάρματα Εσχάτης Προδοσιας,όπως εξοντώθηκαν  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΙ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ ΚΑΙ ΕΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ1821!!!
Προσέξτε το πώςο ΕΒΡΑΙΟς Συνταγματολόγος Τσάτσος και ο ομοεθνής του Γαβρηίλίδης έχουν διαμορφώσει το αρθρο 29 του Προδοτικού Συντάγματος:
"Έλληνες Πολίτες έχουν το δικαίωμα και μπορούν ελεύθερα να προκαλούν 
ΔΙΧΟΝΟΙΑ  ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ , ιδρύοντας αντίπαλα Κόμματα δίκην Ποδοσφαιρικών ομάδων ,των οποίων η δράση οφείλει να εξυπηρετει την ελεύθερη λειτουργία  του Δημοκρατικού Πολιτεύματος (παράφραση αρθρου 29).
 Και για να στηρίξει την παραπάνωΠροδοσία , το Συνταγματικό Αληταριό  επικαλείται τη Δημοκρατία  της Αρχαίας Αθήνας  

Ώ   Μεγαλόσχημοι Απατεώνες!!!Το Πολίτευμα της Δημοκρατίας των Αθηνών  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕ την δη μιουργία ΣΤΑΣΕΩΝ,ήτοι Κομμάτων μεταξύ των Πολιτών ακριβώς για να αποφευγεται η Διχόνοια και η Παραταξιακή Διαμάχη και η πάλη των τάξεων ,και για να επιτυγχάνεται ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ.
 Στη Βουλή των Πεντακοσίων δεν συμμετείχαν Κόμματα αλλά Πολίτες  δια ΤΥΧΑΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ μεταξύ όλων των" Τάξεων" των Αθήναίων. Στον Δήμο(ή Συνέλευση όλων των Πολιτών) ο οποίος και είχε τον ΤΕΛΙΚΟ ΛΟΓΟ υπερισχύοντα ακόμη και επί του Λόγου και της βουλήσεως της Βουλής, συμμετείχαν ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΩΜΕΝΕΣ προσπαθώντας να αμβλύνουν τις διαφορέρς οι οπόίες προέκυπταν από την άνιση κατανομή πλούτου μεταξύ των Πολιτών. 
Ήταν επόμενο ότι με τέτοιες ρυθμίσεις Εθνικής Πολιτειακής Ομόνοιας και Δεσμου( όπως ο οικογενειακός Δεσμός), η Βουλή των Πεντακοσίων  λειτουργούσε αναγκαστικώς ως ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ  ΣΩΜΑ δηλαδη ως ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ . Ομοίως  ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ  ΚΑΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ήταν η Εκκλησία του Δήμου .Ηδιασταση  γνώμης   μεταξύ Βουλευτών και μεταξύ μελών της Εκκλησίας του Δήμου όταν (και συχνά υπήρχε) λυνόταν με διάλογο. 
Επί Κλεισθένους(ο οποίος μετέβαλε το Σολώνειο Πολίτευμα επί το δημοκρατικώτερον ) ΟΥΤΕ ο  Αρχων(Πρωθυπουργός και Πρόεδρος  Δημοκρατίας) ΟΥΤΕ η Βουλή(αρμόδια  μόνον για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ του Δήμου)ΟΥΤΕ η Πρυτανεία(προεδρεύον Τμήμα της Βουλής εναλλασσόμενο ανά 35 ημέρες) είχαν το δικαίωμα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΣΥΝΑΨΕΩΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ Ή ΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΟΛΕΜΟΥ Ή ....ΣΥΓΧΩΝΕΎΣΕΩΣ....με την ΕΟΚ.
Αυτά ήταν ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΑ του Δήμου ήτοι Δυνάμεως του Δήμου ήτοι του Κράτους του Δήμου Δηλαδή της Δημοκρατιας. Με τετοιο Πολίτευμα Πληρους Διαφάνειας και Αμεσότητος και Ελέγχου των Πάντων από το Λαό, θα ήταν ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ να μη  λυντσαρισθεί  η πιθανή Ωχρή Μασωνική Νεκροκεφαλή του τύπου Παπούλια και Παπανδρέου και Καραμανλή και Φλωράκη και Στεφανόπουλού και Σαρτζετάκη, όταν θα άρχιζε 
να εκφωνεί την προδοσία"σκεπτόμεθα να συγχωνευθούμε με τους Γαλάτες ή με τους Κέλτες ή  με τους Σάξωνες  ή  με τους Ατλαντες Γεφυραίους"!!!! επειδή πρέπει να έχωμε δυνατή Ευρώπη εναντίον των δύο  υπερδυνάμεων!!!!
Επομένως συνάγεται ότι εκτός των αναφερθεισών  τριών Αρχών, το σημερινό Σύνταγμα παραβιάζει ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.
δ)ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ(ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ε) την ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΏΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. 

Το ε) δεν χρήζει  περισσοτέρων σχολίων. Το Άρθρο  26 του Συντάγματος του Εβραίου Τσάτσου (εγγεγραμμένου ως μέλους Ισραηλινής Κοινότητος Αθηνών ) παραβιάζει κατάφορα αυτή τη  Δημοκρατική Αρχή απαγόρεύοντας στο Λαό να νομοθετεί ΆΜΕΣΑ. Γράφει:¨"Η Νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας " αναποδογυρίζοντας τα πάντα και δίδοντας στους Βουλευτές αυτό το οποίο δημοκρατικώς είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ της Εκκλησίας του Δήμου ,δηλαδή της Συνελεύσεως ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ.Επομένως το Συνταγμα της Ελλάδος είναι ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ και πρέπει να καταλυθεί ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ από τους Πολίτες  που έχουν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.
Οι Βουλευτές στη "Βουλή των Πεντακοσίων" δεν ήταν τίποτε άλλο  από Γραμματείς(γραφιάδες) οι οποίοι κατέγραφαν και τακτοποιούσαν τα Πρακτικά των Αποφάσεων της Εκκλησίας του Δημου.Το ίδιο και ο "Αρχων"(Πρωθυπουργός) ως Προιστάμενος αυτών των Γραφιάδων,κάτι σαν τον σημερινόΠρόεδρο της Βουλής ως Προισταμένου των Γραμματέων και...δακτυλογράφων της Βουλής. 
H Βουλή των Πεντακοσίων δεν  είχε δικαίωμα βουλήσεως αλλά ήταν υποχρεωμένηνα συντασει με σωστή γραπτή Γλώσσα το Νομοθετικό Έργο της Εκκλησίας του Δήμου. Το Συνταγμα της Ελλάδος είναι για τα σκουπίδια ακριβώς διότι  δεν είναι Καταστατικό Νόμων οι οποίοι προήλθαν από την Εκκλησία του Δήμου αλλά απο τους Γραφιάδες των Πρακτικών (βουλευτές) της Εκκλησίας του Δήμου, Γραφιάδες οι οποίοι αυθαιρετούντες πραξικοπιματικώς και δικτατορικώς καταχράστηκαν Εξουσίες  της Εκκλησίας του Δήμου, ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ τις επονείδιστες αποφάσεις τους ως δήθεν τάχα  Βούληση του Λαού.
Τα όμοια ισχύουν για τους σημερινούς Νόμους της Ελλάδος,με τους οποίους επιχειρείτε  να δικάσετε τον υπογράφοντα Κε Εισαγγελεύ  ΜΗ ΑΙΡΕΤΕ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ,όπως θα ήταν δημοκρατικώς επιβεβλημένο.
 Όλοι οι Νόμοι σας είναι ΑΚΥΡΟΙ Κοι Δικαστές ΜΗΑΙΡΕΤΟΙ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ, διότι είναι Νόμοι  συντεταγμένοι μετά από υποκλοπή της Νομοθετικής Εξουσίας  την οποίαν διέπραξαν πραξικοπιματίες Βουλευτές  εναντίον της Εκκλησίας του Δήμου. 
Τα  όμοια ισχύουν για την Αστυνομία της σημερινής Ελλάδος την ΜΗ ΑΙΡΕΤΗ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ και ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ αποφάσεις  Δικαστών  ΜΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ.  
Το  Κράτος σας είναι ΆΚΥΡΟ ΑΠΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ Κοι Κοι Δικαστές και Αστυνομικοί. Για τον λόγο αυτό δεν παρίσταμαι στα Δικαστήριά σας  και αρνούμαι να συλληφθώ από ΑΚΥΡΟΥς αστυνομικούς.Και η  παρούσα  με όλα τα προηγούμενα και επόμενα σας κοινοποιείται όχι επειδή  οποιαδήποτε Νόμιμη Εξουσία αλλά επειδή σας προετοιμάζουμε για οτι προκειται να συμβούν από "μια χούφτα Ελλήνων" υπολογίζοντας ότι έχετε ακόμη  μέσα σας σπέρματα Μνήμης Ιστορίας και σπέρματα του Διαχρονικού Ελληνικού Πολιτεύματος. 
Διότι η Αθηναική Δημοκρατία ήταν μια "ελαστική μορφή" του Διαχρονικού Ελληνικού Πολιτεύματος το οποίο περιγράψαμε συνοπτικώς στην αρχή.
Το ίδιο έκαμα  στη σύγχρονη Ελλάδα. Μέσω των Πρώτων Εθνοσυνελεύσεων
δημιούργησαν Νόμους οι οποίοι μεγιστοποιούν την Πάλη των Τάξεων ώστε τελικώς  αυτές οι Τάξεις να πολωθούν σε αντιμαχόμενα κομμάτια ή Κόμματα προς διάλυση του Έθνους και προς την τελικήτου ΕΚΠΩΛΗΣΗ σε ξένες Εταιρείες.
Τέτοιοι Νόμοι είναι οι "Νόμοι Συστάσεως Εταιρειών" όπου "άνευ χρηματικής Συμμετοχής απαγορεύεται η συμμετοχή σε "Εταιρεια" μηδενίζοντας έτσι το 
χρηματικό αντιτιμο  της Επιστημονικής Εμπειρίας (χρήματα για πολυετείς σπουδές), το χρηματικό αντίτιμο  του Εξειδικευμένου Τεχνικού,(χρήματα για ενημέρωση,εκπαίδευση και έρευνα) και το χρηματικο αντιτιμο της Ικανότητος προς Εργασια(κεφαλαιακή αξία εργάτου).  
Εάν δεν υπεσέρχονταν τέτοιοι καταστροφικοί για την Οικονομία Νόμοι, οι Επιστήμονες και οι Εργάτες θα γινόταν ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΜΕΤΟΧΟΙ  των Επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται. Αυτή η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΟΧΗ(Σε κέρδη- ζημίες) αποτελούσε ΕΘΙΜΙΚΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,Δίκαιο το οποίο καταπατήθηκε από το Προδοτικό Σύνταγμα και τους Προδοτικούς σας Νόμους.
Αυτό το Εθιμικό εργασιακό Δίκαιο εκφραζόταν από το λαό με τη φράση"Αυτή η δουλειά έχει τόσο μερίδιο(μερτικο)". Έτσι λειτουργούσε η Ελληνική Ναυτιλία μέχρι που την κατέστρεψαν οι...Βουλευτές,και έτσι λειτουργούσε το Εμπόριο και η Βιοτεχνική Παραγωγή μέχρις...απαλευθερώσεως  της Ελλάδος. Ετσι  λειτουργεί ακόμη και σήμερα η αλιεία έως ότου την καταστρέψουν κι αυτή.
Ερχόμενο το Κράτος και ακυρώνοντας δια Νόμων  αυτόν  τον από χιλιετηρίδων "Καπιταλιστικό Σοσιαλισμό " του ΜΕΡΤΙΚΟΎ ,ΚΑΙ επιβάλοντας ίσο ΜΙΣΘΩΜΑ(ΜΙΣΘΟ) ανεξαρτήτως κερδών της Επιχειρήσεως 
   και ανεξαρτήτως της Παραγωγικότητας του Εργαζομένου(κριτήρια του Μερτικού) ,τίναξε στον αέρα τα πάντα.Δια "νόμων 'δημιουργήθηκαν έτσι "Βιομήχανοι'" οι οποίοιδεν έδιναν το "σωστό Μερτικό" από τα κέρδη τους,δημιουργήθηκαν "εργάτες "οι οποίοι αδιαφορούσαν για ανύπαρκτα κέρδη της Επιχειρήσεως απαιτώντας  "μισθό" ,δημιουργήθηκαν "Εργάτες " οι οποίοι με τον "ίσο μισθό" δεν είχαν κίνητρα  αυξήσεως Παραγωγικότητος,δημιουργήθηκαν  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ και ΔΙΑΜΑΧΕΣ , εκεί που προηγουμένως υπήρχαν ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  και ΑΜΙΛΛΑ.
Στο χάος αυτό ,παρουσιάζεται ο (ποιός άλλος;) Ιουδαίος Ιωσήφ Μπεναρόγια εκλεκτόν τέκνον  της Τεκτονικής Στοάς Θεσσαλονίκης, ο οποίος μεταφέροντας "Τις θεωριτικές διαπιστώσεις"του (ποίου άλλου;) Ιουδαίου Κάρλ Μαρξ υιού  Αρχιραββίνου της Γερμανίας, ίδρυσε το Κομμουνιστικό  Κόμμα ή κομμάτι ή Συντρίμμι  Ελλάδος"για να υπερασπισθεί τα δίκαια των εργατών " ζητώντας  ΟΧΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕΡΤΙΚΟΥ αλλά μεγαλυτερο ισο μισθό, δηλαδή ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗ της Καταστάσεως ΕΛΛΕΊΨΕΩς ΚΙΝΉΤΡΩΝ  ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ,ΤΗς ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΣ ΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΠΕΡΚΕΡΔΩΝ της Επιχειρήσεως,και της Καταστάσεως Αδιαφοριάς σε Ενδεχόμενα Ανεπαρκή Κέρδη της Επιχειρήσεως.
ΕΤΣΙ ΕΞΟΝΤΏΘΗΚΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,με  βιομηχάνους, Εργοδότες και Εργάτες  σε ένα φαύλο κύκλο Διεκδικήσεων μέσω Κ αταστροφής  των Πόρων Παραγωγικότητος, στους Εργάτες και μέσω Απαγορεύσεως στούς Εργοδότες να διανέμουν Υπερκέρδη αναλόγως της Παραγωγικότητος. 
Οι Βουλευτικοί Παλιάτσοι έφθασαν τελευταίωςστο σημείο να απαγορεύουν στους Βιομηχάνους να αυξήσουν τους μισθούς των Εργατών ...της επιτυχίας του προγράμματος σταθεροποιήσεως.(Έχουν και προγράμματα Προδότες).
Τα προγράμματα αυτά επέτυχαν τόσο πολύ ώστε να εκπωλείται σήμερα η Ελλάδα σε ξένους, απ'άκρου εις άκρον, με τερμα την κατάλυση Επικρατείας και την συγχώνευση με USEUR.
ΟΧΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ!!! ΕΙΝΑΙ ΜΠΟΡΔΕΛΟ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΥΛΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ οι οποίοι δεν αισχύνονται να συντασουν και να δέχονται τα όσα προδοτικά περιλαμβάνονται στα αρθρα 27 και 28 του Συντάγματος περί "σταυθμέσεως Ξένων στρατευματων εν καιρώ ειρήνης" και  περί "μεταβολών των Ελληνικών  συνόρων" και περί"υπερισχύσεως των ξένων νόμων έναντι των Ελληνικών Νόμων" 
Αυτά είναι τα αποτελέσματα της καταργήσεως ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΏΤΕΡΗ  ΒΟΥΛΗ.
Εάν στις πρώτες Ελληνικές Εθνοσυνελευσεις ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ , δηλαδή ο ΛΑΟΣ δεν θα επέτρεπε ποτέ στους Προδοτικούς Χαρτογιακάδες Βουλευτές να καταργήσουν νομοθετικώς ΤΟ ΕΘΙΜΙΚΟΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ "ΜΕΡΤΙΚΟΥ"   
Να γιατί ο Κολοκοτρώνης απεκάλεσε το Σύνταγμα  "ΣΥΝΤΡΙΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" και να γιατί ο Καραισκάκης απεκάλεσε το νεοιδρυθέν Κράτος "ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ". Αυτό το Κράτος αποβλακώνει τους Έλληνες εκπωλώντας τις περιουσίες τους σε Ξένους με αντάλλαγμα ηλεκτρονικά κουμπάκια....και δορυφορικά τηλέφωνα οπτικών ινών,δίκην γυίαλινων περιδέραιων...σε ....ιθαγενείς.... Αλλά αφού φτάσαμε ως εδώ θα τα πούμε όλα   Κοι Εισαγγελείς και Δικαστές ΜΗ ΑΙΡΕΤΟΙ και άρα ΆΚΥΡΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΏΣ.
Για να δοθεί"άλλοθι"δημοκρατικότητος στον πολυκομματισμό και για να δοθεί μομφήΦασισμού στην ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ήτοι για να δοθεί Μομφή  στο ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,ήτοι για να δοθεί Μομφή στον Ενιαίο Εθνικό Δεσμό ή Ενιαιο Πολιτειακο Δεσμό, ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ο διεθνής Εβραισμός ανέθεσε σε δύο εκλεκτά του τέκνα,τον Μπενίτο Μουσσολινι(ΜΠΕΝ ΜΕΣΑΧ) και Αδόλφο Χίτλερ(ΑΝΤΟΛΦ ΧΙΣΛΕΡ) ΝΑ ΚΑΤΑΞΕΦΤΙΛΙΣΟΥΝ αυτόν τον Δεσμό(FASCIO) μέσω του "Δεσμισμού"(FASCISMO),ήτοι μέσω των εγκλημάτων τα οποία διεπραχθησαν εν ονόματι της Εθνικής Ενότητος διαχειριζόμενης από Ιουδαίους μισούντες και τα Ιταλικό και το Γερμανικό Έθνος,όπως όλα τζ ΑΔΙΑΙΡΕΤΑ και ΕΝΙΑΙΑ ΕΘΝΗ τ Ικανά να θέσουν φραγμούς στην Συμφυτη Εβραική Λύσσα για διεθνή Εξουσία 
μέσω διαβρώσεως των Εθνών.
Η  Παράσταση επέτυχε για τους αφελείς Ευρωπαίους ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.Όχι ο Εθνισμός και ο "δεσμισμός" ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ οι Ιουδαίοι Συνομώτες με τα γεγονότα του Β! παγκοσμίου Πολέμου!!!
 Ο  Εθνισμός ή Εθνικός Δεσμός ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΟΠΩς ΤΟΝ ΕΦΆΡΜΟΖΕ Η ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΘΉΝΑΣ. Αυτή η Δημοκρατία της οποίας σήμερα τα χαρακτηριστικά και τα θεμελιώδη ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΥΝ οι ψευδοδημοκράτες Κόπροι του "Ελληνικού Κοινοβουλίου".
Επειδή περί Εθνισμού κα Ενότητος ο Λόγος σφραγίζουμε το παρόν με τα λόγια του Πλάτωνα:"Έχομεν ουν μείζον κακόν τη πόλει ήεκείνο ό αν αυτήν διασπά και ποιή πολλάς αντί μιας;΄ή μείζον αγαθόν του αν συνδή(συνδέει) τε και ποιή μίαν;΄ουκ έχομεν"(ΠολιτείαΕ462α) αι"Νόμω...μέλει...ίνα καταχρήται αυτός(ο πολίτης) επί τον ΣΥΝ ΔΕΣΜΟΝ της Πόλεως(του Έθνους)"(Νομοιθ875α). Αυτό ήταν το Αρχαίον Ελληνικό Πολίτευμα το οποίο κατεπρόδωσε το σημερινο Κοινοβούλιον Κόπρων!!!! ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ!!!